Podatki 2017

Podatek od nieruchomości

 

Podatek od środków transportowych

 

Podatek rolny

Stawki podatku rolnego obowiązujące na terenie Gminy Libiąż w 2017 roku ustalone w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r., zgodnie z którym średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2017 wynosi 52,44 zł za 1 dt.
1) Stawka podatku rolnego na 2017 rok od gruntów gospodarstw rolnych wynosi 131,10 zł od 1 ha przeliczeniowego,
2) Stawka podatku rolnego na 2017 rok od pozostałych użytków rolnych (nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego) wynosi 262,20 zł od 1 ha.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego obowiązująca na terenie Gminy Libiąż w 2017 roku ustalona w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r., zgodnie z którym średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016 r. wyniosła 191,01 zł za 1 m3.  Stawka podatku leśnego na 2017 rok wynosi 42,0222 zł od 1 ha lasu.


Formularze

Formularze do sporządzenia informacji oraz deklaracji podatkowych na 2017 rok wynikają z uchwały Rady Miejskiej w Libiążu Nr XXI/143/2016 z dnia 25.11.2016 r.

Formularz do sporządzenia deklaracji na podatek od środków transportowych (obowiązujący na terenie całego kraju) DT-1 i DT-1/A wynika z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych z dnia 19 listopada 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz.2025).

Zwolnienia z podatku

Od 1 stycznia 2017 r. na terenie Gminy Libiąż obowiązuje uchwała Nr XXI/144/2016 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 25.11.2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości nowych budynków i nowych budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.   (zobacz)

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat podatku:
47 1240 4155 1111 0010 6069 7364
 
W przypadku zapłaty podatku w Banku PEKAO S.A. Oddział Libiąż, ul.Wojska Polskiego 2, nie są pobierane dodatkowe opłaty.