53 zadania dotyczące budowy lub przebudowy skrzyżowań, chodników, zatok autobusowych czy miejsc postojowych, realizowane w trybie inicjatyw samorządowych, otrzymają wsparcie województwa małopolskiego. Wśród nich jest także inwestycja z Libiąża.

Chodzi o budowę chodnika przy ul. Beskidzkiej w Libiążu. To droga wojewódzka o dużym natężeniu ruchu. Od wielu lat mieszkańcy postulowali, by poprawić bezpieczeństwo pieszych. Niestety, nie było na to pieniędzy. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie tłumaczył, że priorytetem jest budowa ronda przy poczcie w Libiążu. Ta inwestycja dobiega jednak końca, więc pojawiła się możliwość, by myśleć o kolejnej.

W środę w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie promesy gwarantujące dofinansowanie dla 53 zadań z zakresu infrastruktury drogowej wybranych do realizacji w 2019 roku w Małopolsce, przekazał samorządowcom marszałek Witold Kozłowski. W wydarzeniu wzięli udział również: dyrektor ZDW Marta Maj i wicewojewoda Zbigniew Starzec.

– W tym roku na zadania realizowane wspólnie z samorządami zabezpieczyliśmy środki w wysokości ponad 15 mln zł. Pozwoli to na realizację kilkudziesięciu zadań, które przyczynią się do poprawy komfortu życia mieszkańców – mówił marszałek Witold Kozłowski.

Na budowę chodnika przy ul. Beskidzkiej gmina Libiąż otrzymała promesę na 400 tys. zł (nie więcej jednak niż 50 proc. wartości zadania po udzieleniu zamówienia publicznego). Drugie tyle pieniędzy wyłoży z własnego budżetu. Za kwotę 800 tys. zł uda się wykonać pierwszy etap prac. Ma zostać zrealizowany jeszcze w tym roku.