Libiąż został pierwszym w Małopolsce ośrodkiem szkolenia młodzieży i trenerów w ramach przygotowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej programu Mobilna Akademia Młodych Orłów. Pierwsze zajęcia odbyły się w środę, 4 kwietnia w libiąskiej hali pneumatycznej.

Umowę dotyczącą realizacji projektu podpisali burmistrz Libiąża Jacek Latko i prezes Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Ryszard Niemiec.

Polski Związek Piłki Nożnej, widząc potrzebę gruntownej reformy polskiej piłki dziecięcej i młodzieżowej, ustanowił szkolenie najmłodszych zawodników jednym  z priorytetów działalności. W przekonaniu, że kluczowymi czynnikami do wyszkolenia dobrych piłkarzy wyczynowych są odpowiednia praca trenerów w najmłodszych kategoriach wiekowych oraz właściwa selekcja utalentowanych zawodników.

Program będzie realizowany w każdym województwie w Polsce, a uprawnionym organem do jego realizacji w Małopolsce jest Małopolski Związek Piłki Nożnej. MZPN widząc rozwój infrastruktury sportowej oraz zaangażowanie samorządu w rozwój szkolenia młodzieży, zaproponował Libiąż na jedną z baz szkoleniowych programu Mobilna Akademia Młodych Orłów.

Szkolenie dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego oraz trening dla młodych piłkarzy i grę selekcyjną (pierwsze z cyklu) w pierwszym dniu programu repliki zegarków w libiąskiej hali pneumatycznej przy SP 4 poprowadzili trenerzy Krystian Pać i Dariusz Marzec.

 

 

 

 

 Znajdz Nas Na Facebook