Na wniosek właścicieli psów libiąski urząd miejski będzie rejestrował czworonogi i wydawał dla nich znaczki identyfikacyjne z numerem ewidencyjnym. W sytuacji, gdyby zwierzę się zgubiło, łatwiej będzie ustalić jego pana.

To jedno z założeń „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Libiąż na 2019 rok”, który uchwaliła rada miejska.  Zakłada on także, że bezdomne zwierzęta będą odławiane przez Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET ZASOLE z Oświęcimia, a następnie poddawane zabiegowi kastracji i sterylizacji (chyba, że są do tego przeciwskazania). Później trafią do schroniska w Chełmku.

Bezdomne zwierzęta, ranne w wypadkach drogowych, zostaną objęte całodobową opieką weterynaryjną przez gabinet weterynaryjny ANIMAL-VET. Po zakończonym leczeniu także zostaną umieszczone w schronisku w Chełmku. Pracownicy schroniska będą szukać dla czworonogów nowych domów.

Na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w budżecie gminy Libiąż na ten rok zarezerwowano kwotę do 80 tys. zł.