Już 4 kwietnia w Libiążu wystartuje projekt Polskiego Związku Piłki Nożnej – Mobilna Akademia Młodych Orłów. Libiąż jest pierwszym ośrodkiem w Małopolsce, który będzie realizował nowatorski program szkolenia dzieci w wieku od 10 do 13 lat.

Polski Związek Piłki Nożnej, widząc potrzebę gruntownej reformy polskiej piłki dziecięcej i młodzieżowej, ustanowił szkolenie najmłodszych zawodników jednym  z priorytetów działalności. W przekonaniu, że kluczowymi czynnikami do wyszkolenia dobrych piłkarzy wyczynowych są odpowiednia praca trenerów w najmłodszych kategoriach wiekowych oraz właściwa selekcja utalentowanych zawodników, ustanowiony został projekt: Mobilna Akademia Młodych Orłów.
Będzie on realizowany w każdym województwie w Polsce, a uprawnionym organem do jego realizacji w Małopolsce jest Małopolski Związek Piłki Nożnej. MZPN widząc rozwój infrastruktury sportowej oraz zaangażowanie samorządu w rozwój szkolenia młodzieży, zaproponował Libiąż na jedną z baz szkoleniowych programu Mobilna Akademia Młodych Orłów.
Projekt MAMO opiera się na dwóch filarach:
I – regularne szkolenie doskonalące zawodników w wieku 10-13 lat, obserwacja i selekcja talentów w gminach, praca wychowawcza – pokazanie drogi jak zostać profesjonalnym zawodnikiem;
II – systematyczne dokształcanie trenerów pracujących z dziećmi i młodzieżą, edukacja trenerów klubowych i nauczycieli szkolnych.
ZAWODNICY
Polski Związek Piłki Nożnej dostrzega konieczność objęcia programowym, zintegrowanym szkoleniem oraz monitoringiem najzdolniejszych zawodników. Istnieje konieczność skoncentrowania się na dziewczętach i chłopcach w wieku od 10 do 13 roku życia. Poprzez regularne wizyty w mieście objętym projektem MAMO trenerzy będą mogli obserwować postępy zawodników, a wyróżniających się uczestników zajęć rekomendować do konsultacji kadr wojewódzkich oraz udziału w obozach Letniej i Zimowej AMO, a także kierować do lepszych klubów piłkarskich. Dzięki szeroko zakrojonej selekcji minimalizowane jest ryzyko, że uzdolniony zawodnik nie zostanie zauważony. Jednocześnie częste wizyty trenerów PZPN stanowić będą czynnik motywujący dla zawodników i impuls do stałego rozwoju.
TRENERZY
Wyszkolenie dobrych zawodników jest możliwe tylko poprzez posiadanie wykształconych, nowocześniej pracujących trenerów. Wielu trenerów z małych miejscowości nie ma możliwości bezpośredniego śledzenia trendów szkolenia nastawionego na dzieci  i młodzież. Prowadzenie regularnych szkoleń dla trenerów pozwoli na ciągłe przekazywanie najnowszych wytycznych dotyczących pracy z najmłodszymi. Dzięki projektowi MAMO każdy trener w gminie będzie miał okazję brać udział w bezpłatnych szkoleniach  w bezpośredniej bliskości swojego miejsca zamieszkania, bez konieczności ponoszenia dużych kosztów dojazdu i udziału w konferencjach.
Mobilna Akademia Młodych Orłów zainauguruje swoją działalność w Libiążu  4 kwietnia o godz. 15 od podpisania oficjalnego porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Libiąż, a MZPN Kraków. Szkolenie dla dzieci, trenerów oraz nauczycieli wychowania fizycznego prowadzone będą w hali pneumatycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 Libiążu.

 Znajdz Nas Na Facebook