W okresie od 2 lipca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu (przekształconej w roku szkolnym 2017/2018 z gimnazjum), będzie realizowane zadanie publiczne w ramach Priorytetu 3 – „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”, polegające na zakupie nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych.

Wysokość otrzymanego wsparcia finansowego uzależniona była od liczby uczniów w oddziałach szkoły podstawowej.
Całkowity koszt zakupu książek wynosi: 5.000,00 zł, w tym: kwota dotacji 4.000,00 zł (80%), kwota wkładu własnego 1.000,00 zł (20%).