Nowa sanitarka dla libiąskiego Zastępu Ratownictwa Medycznego

 

Dzięki współpracy partnerskiej pomiędzy miastami: Libiąż i Rouvroy we Fracji oraz dzięki wspólnym staraniom Burmistrza Libiąża Jacka Latko i Mera Rouvroy Jana Haji, jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Libiążu otrzymała od zaprzyjaźnionych francuskich strażaków z miasta Arras (w pobliżu Rouvoy) profesjonalną sanitarkę strażacką.

Jest to samochód specjalny – przeznaczony do ratownictwa medycznego marki Renault Master z silnikiem 2,8 l. Wyposażony jest m.in. w profesjonalną instalację tlenową do ratowania poszkodowanych, elektrycznie podnoszone nosze.

W jednostce OSP w Libiążu od dłuższego już czasu aktywnie działa Zastęp Ratownictwa Medycznego, skupiający w swych szeregach młodzież bardzo zaangażowaną w działalność na rzecz udzielania Pierwszej Pomocy Medycznej każdemu potrzebującemu. Zabezpieczają   oni   wszystkie imprezy sportowe (mecze piłki nożnej), imprezy organizowane   przez Urząd Miejski oraz Libiąskie Centrum Kultury na terenie naszego miasta i powiatu. Uczestniczą również w Pielgrzymkach pieszych opiekując się ich uczestnikami.
Podarowana sanitarka w znaczny sposób przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa i poziomu opieki pod względem udzielania pierwszej pomocy, nie tylko w Libiążu ale  na terenie całego Powiatu Chrzanowskiego.
Umowę partnerską z francuskim samorządem Rouvroy podpisano 18 czerwca 1999 r. Od tego czasu trwa intensywna współpraca w dziedzinie rozwoju samorządów  oraz pozytywnych praktyk wymiany kulturalnej między miastami.
 
Nowa Sanitarka