Burmistrz:           Jacek Latko         wew. 101        (32) 624-92-01
jacek.latko@libiaz.pl

Z-ca Burmistrza      Hubert Szumniak  wew. 112         (32) 624-92-12
hubert.szumniak@libiaz.pl

Sekretarz Miasta:         Sylwia Malicka  wew. 133         (32) 624-92-33
sekretarz@libiaz.pl

Skarbnik Miasta:          Lucyna Nędza  wew. 105         (32) 624-92-05
skarbnik@libiaz.pl

Przewodniczący Rady Miejskiej:   Bogusław Gucik wew. 118   (32) 624-92-18
radamiejska@libiaz.pl

Wydział Organizacyjno – Administracyjny     

e-mail: oa@libiaz.pl

Kierownik Wydziału:
Marta Dobrowolska wew. 225 (32) 624-92-55
marta.dobrowolska@libiaz.pl

Sekretariat Burmistrza:
Magdalena Siuda wew. 101 (32) 624-92-01
sekretariat@libiaz.pl, urzad@libiaz.pl

Biuro Podawcze:
Jolanta Putek wew. 102 (32) 624-92-02
jolanta.putek@libiaz.pl
urzad@libiaz.pl

Monika Bolek     wew. 140     (32) 624-92-40
monika.bolek@libiaz.pl

Archiwum zakładowe:
Leokadia Mąsior wew. 224 (32) 624-92-54
leokadia.masior@libiaz.pl

Sprawy administracyjne:
Marta Jekiełek wew. 137 (32) 624-92-37
marta.jekielek@libiaz.pl

Katarzyna Furga           wew. 145       (32) 624-92-45
katarzyna.furga@libiaz.pl

Referat Biura Rady Miejskiej
radamiejska@libiaz.pl

Kierownik Referatu
Agnieszka Dobrowolska  wew.  116  (32) 624-92-16
agnieszka.dobrowolska@libiaz.pl

Katarzyna Furga    wew.   145  (32) 624-92-45
katarzyna.furga@libiaz.pl

Wydział Rozwoju, Bezpieczeństwa i Cyfryzacji


Kierownik Wydziału:  
Magdalena Kozak  wew. 234  (32) 624-92-64
magdalena.kozak@libiaz.pl

Marcin Franaszek    wew. 144  (32) 624-92-44
marcin.franaszek@libiaz.pl

Eliza Jarguz-Banasik wew. 122 (32) 624-92-22
eliza.jarguz-banasik@libiaz.pl

Informatyk:               
Marcin Niedzielczyk wew.  237  (32) 624-92-67
marcin.niedzielczyk@libiaz.pl

Zarządzanie kryzysowe:
Grzegorz Korczak  wew. 104 (32) 624-92-04
grzegorz.korczak@libiaz.pl


Wydział Spraw Obywatelskich
e-mail: so@libiaz.pl

Kierownik Wydziału:  
Roma Bigaj wew. 138 (32) 624-92-38
roma.bigaj@libiaz.pl

Działalność gospodarcza: 

Katarzyna Wiażewicz  wew.  138   (32) 624-92-38     
katarzyna.wiazewicz@libiaz.pl

Sprawy społeczne:


Karolina Kudas      wew.140   (32) 624-92-40
karolina.kudas@libiaz.pl

 Referat ewidencji ludności i dowodów osobistych:

Kierownik Referatu:      
Sylwia Smolik                  wew. 114           (32) 624-92-14
sylwia.smolik@libiaz.pl

Ewidencja ludności, dowody osobiste:

Sylwia Smolik                         wew. 114          (32) 624-92-14
sylwia.smolik@libiaz.pl

Agnieszka Domagała               wew. 232          (32) 624-92-62
agnieszka.domagala@libiaz.pl

Wydział Finansowo – Budżetowy

Kierownik Wydziału:      
Magdalena Fil                      wew. 228         (32) 624-92-58
magdalena.fil@libiaz.pl

Referat Budżetu i Księgowości:

Kierownik Referatu:   
Karolina Bassara        wew. 228          (32) 624-92-58
karolina.bassara@libiaz.pl

Księgowość budżetowa, planowanie budżetu:

Rafał Martyka                       wew.148             (32) 624-92-48
rafal.martyka@libiaz.pl

Żaneta Drabiec                      wew. 240             (32) 624-92-70
zaneta.drabiec@libiaz.pl

Mirosława Kud                    wew. 109             (32) 624-92-09
miroslawa.kud@libiaz.pl


Księgowość budżetowa:

Ewa Lis                                      wew. 108            (32) 624-92-08
ewa.lis@libiaz.pl

Angelika Chmielewska-Ptak        wew. 135           (32) 624-92-35
angelika.chmielewska-ptak@libiaz.pl

Joanna Etmańska                       wew. 135            (32) 624-92-35
joanna.etmanska@libiaz.pl

Joanna Piwowarczyk                   wew. 135            (32) 624-92-35
joanna.piwowarczyk@libiaz.pl

Katarzyna Podsada                     wew. 108             (32) 624-92-08
katarzyna.podsada@libiaz.pl

Realizacja faktur:

Bogusława Bajor                         wew. 119            (32) 624-92-19
boguslawa.bajor@libiaz.pl

Płace i umowy zlecenia:

Katarzyna Bochenek                   wew. 110             (32) 624-92-10
katarzyna.bochenek@libiaz.pl

Kasa:

Małgorzata Bogacz                      wew. 119             (32) 624-92-19
malgorzata.bogacz@libiaz.pl

Wydział Podatków Lokalnych

Kierownik Wydziału:      
Aneta Smalcerz                           wew. 120             (32) 624-92-20
aneta.smalcerz@libiaz.pl

Z- ca Kierownika Wydziału:
Agata Kania                            wew. 227             (32) 624-92-57
agata.kania@libiaz.pl

Wymiar podatków od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

Agata Kania                            wew.  227   (32) 624-92-57
agata.kania@libiaz.pl

Podatek od środków transportu:

Stanisława Gucik                     wew. 227   (32) 624-92-57
stanislawa.gucik@libiaz.pl

Księgowość podatkowa:

Elżbieta Figiel                          wew. 107      (32) 624-92-07
elzbieta.figiel@libiaz.pl

Anna Domagała                       wew. 107      (32) 624-92-07
anna.domagala@libiaz.pl

Małgorzata Bies                       wew. 147      (32) 624-92-47
malgorzata.bies@libiaz.pl

Wymiar podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych, podatek rolny od osób prawnych:

Edyta Bużyk                           wew. 226       (32) 624-92-56
edyta.buzyk@libiaz.pl

Aleksandra Szałaj                    wew. 146       (32) 624-92-46
aleksandra.szalaj@libiaz.pl

Jagoda Ptasińska                wew. 226       (32) 624-92-56
jagoda.ptasinska@libiaz.pl


Wydział Dróg, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
e-mail: drogi@libiaz.pl

Kierownik Wydziału:  
Urszula Miziołek           wew. 134    (32) 624-92-34
urszula.miziolek@libiaz.pl

Referat ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej:

Kierownik Referatu:    
Maciej Kasperczyk       wew. 132     (32) 624-92-32
maciej.kasperczyk@libiaz.pl

Drogi gminne:

Bartosz Waligóra          wew. 132      (32) 624-92-32
bartosz.waligora@libiaz.pl

Agnieszka Polus            wew. 132      (32) 624-92-32
agnieszka.polus@libiaz.pl

Gospodarka komunalna:

Mateusz Jamiłowski       wew. 127       (32) 624-92-27
mateusz.jamilowski@libiaz.pl

Referat ds. ochrony środowiska:

Kornelia Walatek              wew. 239          (32) 624-92-68
kornelia.walatek@libiaz.pl

Magdalena Bielawa         wew. 238         (32) 624-92-61
magdalena.bielawa@libiaz.pl

Karolina Gruszka             wew. 221         (32) 624-92-51
karolina.gruszka@libiaz.pl

Bożena Korba                  wew. 221         (32) 624-92-51
bozena.korba@libiaz.pl

Katarzyna Kamińska        wew. 235         (32) 624-92-65
katarzyna.kaminska@libiaz.pl

Anna Satora                     wew. 235         (32) 624-92-65
anna.satora@libiaz.pl


Wydział Architektury, Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik Wydziału:      
Anna Gój                wew. 115       (32) 624-92-15 
anna.goj@libiaz.pl

Architektura:

Magdalena Ciuba         wew. 124       (32) 624-92-24
magdalena.ciuba@libiaz.pl

Katarzyna Walusiak       wew. 124       (32) 624-92-24
katarzyna.walusia@libiaz.pl

Obrót nieruchomościami:

Elżbieta Doros               wew. 129        (32) 624-92-29
elzbieta.doros@libiaz.pl

 Komunalizacja mienia, dzierżawy:

Wioletta Kastelik               wew. 128        (32) 624-92-28
wioletta.kastelik@libiaz.pl

Podziały i rozgraniczenia:

Z-ca Kierownika:    
Anna Matyja                         wew. 129        (32) 624-92-29
anna.matyja@libiaz.pl

Edyta Gołda                          wew.  229       (32) 624-92-59
edyta.gouda@libiaz.pl

Leszek Kania                         wew. 229        (32) 624-92-59
leszek.kania@libiaz.pl

Użytkowanie wieczyste:

Barbara Polak                         wew. 128        (32) 624-92-28
barbara.polak@libiaz.pl


Wydział Inwestycji

Kierownik Wydziału:  
Magdalena Szafran      wew. 113    (32) 624-92-13
magdalena.szafran@libiaz.pl

Z-ca Kierownika:             
Paweł Morawiecki           wew. 111    (32) 624-92-11
pawel.morawiecki@libiaz.pl

Agnieszka Wojtaczka     wew. 106    (32) 624-92-06
agnieszka.wojtaczka@libiaz.pl

Gł. spec. ds. budowy basenu:   
Tomasz Chromicz         wew. 111    (32) 624-92-11
tomasz.chromicz@libiaz.pl

Samodzielne Stanowiska Pracy

Audyt wewnętrzny:

Anna Pietrasiewicz-Rybak  SP4zOl,   ul. Paderewskiego 2    (32) 627-13-84
anna.pietrasiewicz-rybak@libiaz.pl

Radcy prawni:

Eryk Biesik     wew.  126    (32) 624-92-26
eryk.bieski@libiaz.pl

Józef Juras    wew.  126     (32) 624-92-26
jozef.juras@libiaz.pl

Urząd Stanu Cywilnego
e-mail: usc@libiaz.pl

Kierownik USC:            
Renata Wosik        wew. 117     (32) 624-92-17
renata.wosik@libiaz.pl

Z-ca Kierownika:           
Markiza Duda       wew. 117     (32) 624-92-17
barbara.kruk@libiaz.pl

Wydział Oświaty
e-mail: wo@libiaz.pl

Kierownik Wydziału:  
Magdalena Koperniak    wew.  139    (32) 624-92-39
magdalena.koperniak@libiaz.pl

Marzena Smalec            wew. 143     (32) 624-92-43
marzena.smalec@libiaz.pl

Katarzyna Siba               wew. 131     (32) 624-92-31
katarzyna.siba@libiaz.pl

Aneta Pędziałek              wew. 131     (32) 624-92-31
aneta.pedzialek@libiaz.pl

Biuro ds. Kadr i Szkoleń
e-mail: kadry@libiaz.pl

Kierownik Biura:          
Ilona Mitoraj                    wew. 123    (32) 624-92-23
ilona.mitoraj@libiaz.pl

Katarzyna Pilarska          wew. 123    (32) 624-92-23
katarzyna.pilarska@libiaz.pl


Biuro ds. Zamówień Publicznych
zamowienia@libiaz.pl

Gabriela Bury                 wew.  125     (32) 624-92-25
gabriela.bury@libiaz.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

 Przewodniczący:                             
Robert Cebula                                     (32) 627-40-77

Pion Ochrony – Kancelaria Tajna: 
Grzegorz Korczak        wew.  104        (32) 624-92-04
grzegorz.korczak@libiaz.pl