Obwieszczenie Burmistrza Libiąża z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Libiąż.