Obwieszczenie Burmistrza Libiąża z dnia 4 grudnia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Libiąż

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/261/2018 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Libiąż na 2018 rok” oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 roku w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116, poz. 753)

zawiadamia się, że:

1) Termin akcji wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Libiąż wyznacza się na dzień 27 grudnia 2018 r.
2) Akcja zostanie przeprowadzona na terenie administracyjnym gminy Libiąż.
3) Wyłapane zwierzęta zostaną umieszczone w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt
w Chełmku przy ul. Jaworznickiej 67.
4) Akcję przeprowadzi Gabinet Weterynaryjny ANIMAL-VET ZASOLE, ul. Garbarska 10, 32-600 Oświęcim.

                                                                            BURMISTRZ LIBIĄŻA
(-) Jacek Latko