Przedszkola z terenu Gminy Libiąż wzbogaciły się właśnie o nowoczesne oczyszczacze powietrza. Będą one zapewniały czyste powietrze w pomieszczeniach, w których najmłodsi spędzają po kilka godzin dziennie.
Oczyszczacze przekazał Marszałek Województwa Małopolskiego, w ramach realizacji projektu zintegrowanego LIFE pn. „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze” współfinansowanego ze środków Programu LIFE Unii Europejskiej.
Nieodpłatnie otrzymały je wraz z materiałami informacyjno – edukacyjnymi:
1) Przedszkole Samorządowe Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu;
2) Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Libiążu;
3) Przedszkole Samorządowe Nr 4 im. Kubusia Puchatka w Libiążu;
4) Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Gromcu;
5) Przedszkole w Zespole Szkół w Żarkach.
Oczyszczacze powietrza otrzymały również prywatne placówki, funkcjonujące na terenie gminy Libiąż:
1) Niepubliczne Przedszkole „Dreptusie” w Libiążu;
2) Niepubliczny Żłobek „Huptysie” w Libiążu;
3) Niepubliczny Żłobek Smyki Monika Bakalarz w Libiążu;
4) Żłobek „Śpioszek” w Libiążu.
Oczyszczacze swoimi parametrami są dostosowane do potrzeb 60-metrowej sali przedszkolnej i oczyszczają 388 m3 powietrza na godzinę. W ciągu każdej godziny są w stanie dwukrotnie przefiltrować całe powietrze w danym pomieszczeniu. Dodatkowo wyposażono je w filtry HEPA wysokiej klasy H13, które wychwytują nie tylko pyły i szkodliwe substancje, ale także kurz, alergeny i bakterie. Dzięki tym nowoczesnym urządzeniom najmłodsi mają szansę ustrzec się nie tylko przed smogiem, ale też przed problemami zdrowotnymi, których może być przyczyną, w tym m.in. alergią.
Urządzenia ponadto mogą pracować w trzech trybach, w tym automatycznym, działającym w oparciu o czujnik, który dostosowuje pracę urządzenia do panujących w pomieszczeniu warunków. Nie wyposażono ich natomiast w lampy UV i jonizację, które wytwarzają ozon i mogą mieć negatywny wpływ na dzieci.
Do 15 października 2018 r. w ramach projektu każda placówka zobowiązana jest do przeprowadzenia uroczystej akcji edukacyjnej dotyczącej zanieczyszczenia i ochrony powietrza z udziałem podopiecznych.