Test

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Kolejowej oznaczonej działką n -5770_7.pdf

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Dalekiej oznaczonej działkami nr 990_6-990_7.pdf

Ogłoszenie o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką 5791_7

Ogłoszenie o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką 5791_8

Ogłoszenie o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką 5791_9

Ogłoszenie o szóstym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej oznaczonej działką nr 5791_13

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego ograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Konarskiego oznaczonej działką nr 3590_55

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Żarkach przy ul. Okulickiego oznaczonej działką nr 3646_3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Żarkach przy ul. Kościuszki oznaczonej działką nr 3646_5

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy położonych w Żarkach i Libiążu Małym oznaczonych działkami nr 1073-18, 4808-3, 14-5

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Spokojnej oznaczonej działką nr 3775_14_2https://libiaz.pl/download/Wykaz-nieruchomosci-przeznaczonej-do-sprzedazy-w-drodze-bezprzetargowej-polozonej-w-Zarkach-przy-ul.-Trylogii-oznaczonej-dzialkami-nr-2475_31-i-2475_32_3.pdf

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Żarkach przy ul. Trylogii oznaczonej działkami 2475_31 i 2475_32_3

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy położonych w Żarkach i Libiążu Małym oznaczonych działkami nr 1085-30, 3667-13 i inne

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Libiąż Mały, Żarki, oznaczonych działkami nr 55_13, 1073_18, 686_3 i inne

Ogłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działek położonych w Libiążu przy ul. Wolności, oznaczonych działkami nr 1550_115 i 1550_116

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu, przy ul. Wiosennej oznaczonej działkami nr 1410_11, 1114_5

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Świerkowej, oznaczonej działkami nr 2631_4, 2631_5, 2632_4, 2632_5