W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychofizycznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym – zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo w 2020 roku, przyznaję dotacje w następującej wysokości:

1. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Libiążu. 10.000,-zł
2. Fundacja im. Brata Alberta – Świetlica Terapeutyczna w Libiążu. 2.000,-zł