OGŁOSZENIE

W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia psychofizycznego oraz zapobiegania zaburzeniom psychicznym – zajęcia dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo w 2021 roku, przyznaję dotacje następującej wysokości:

  1. 10.000,00 zł dla Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”
    w Libiążu;
  2. 2.000,00 dla Fundacji im. Brata Alberta – Świetlicy Terapeutycznej
    w Libiążu.

Libiąż, dnia 11.06.2021 r.

Burmistrz Libiąża

/-/ Jacek Latko