Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej działkami nr 1565_47 i 1565_48  o łącznej pow. 0,6047 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej Libiąż – miasto, obręb Libiąż Mały przy ul. Chrzanowskiej

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej działkami nr 990/6 o pow. 0,0373 ha i 990/7 o pow. 0,0248 ha, położonej w Żarkach przy ul. Dalekiej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Dalekiej, oznaczonej działką nr 990/30

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Świerkowej, oznaczonej działkami nr 2631/4, 2631/5, 2632/4, 2632/5

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Obwodowej, oznaczonej działką nr 1085/56

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha, oznaczonej działką nr 1085/58

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha, oznaczonej działką nr 1085/57

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha, oznaczonej działką nr 1085/55

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha, oznaczonej działką nr 1085/54

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha, oznaczonej działką nr 1085/46

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Kaliskiej, oznaczonej działką nr 4236/6

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Kaliskiej, oznaczonej działkami nr 4236/4 i 4236/5

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791/9

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Karłowicza, oznaczonej działkami nr 55/13 i 55/15

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Paprociej, oznaczonej działką nr 1214/43

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, położonej w obrębie Libiąż Mały przy ul. Armii Krajowej, oznaczonej działką nr 1114/2 o pow. 0,0347 ha wraz z załącznikiem

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w obrębie Libiąż Mały, przy ul. Żeromskiego, oznaczonych nr 4781/2 i 3164/3

Ogłoszenie o przetargu na wydzierżawienie cz. dz. 1114-2 położonej w Libiążu przy ul. Armii Krajowej na okres 3 lat na cele parkingowe

Wykaz nieruchomości oznaczonej działkami nr 1565/47 i 1565/48 położonej w Libiążu przy ul. Chrzanowskiej. której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Dragonów, oznaczonej działką nr 582/17

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy zbiegu ul. Husarskiej i Dragonów, oznaczonej działką nr 582/15

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582/14 wraz z udziałem 1/2 cz. w działce nr 582/12

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582/13