Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy Alei Jana Pawła II, oznaczonej działką nr 5717/4

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy Alei Jana Pawła II, oznaczonej działką nr 5822

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy Alei Jana Pawła II, oznaczonej działką nr 5820

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy Alei Jana Pawła II, oznaczonej działką nr 5819

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy Alei Jana Pawła II, oznaczonej działką nr 5818

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy Alei Jana Pawła II, oznaczonej działką nr 5812

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy Alei Jana Pawła II, oznaczonej działką nr 5811

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy Alei Jana Pawła II, oznaczonej działką nr 5810

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Libiążu przy ul. Łęgowej oznaczonej działką nr 4549/4

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obr. Libiąż Mały i Żarki, oznaczonych działkami nr 2321, 2322/3, 2245/11, 1073/29, 1473/17, 4819/6, 4819/7, 1918/22, 1073/19, 794/6

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, położonych w obr. Libiąż Mały i Libiąż Wielki, oznaczonych działkami nr 2321, 2322/4, 515/3, 515/9

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Kaliskiej, oznaczonej działkami nr 4236/4, 4236/5

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach w rejonie ul. Okulickiego i ul. Górników, oznaczonej działką nr 300

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Dalekiej, oznaczonej działką nr 990/28

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Spokojnej oznaczonej działką nr 3879/4

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. Spokojnej oznaczonej działką nr 3879/3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Libiążu przy ul. Szybowcowej oznaczonej działką nr 2633/4

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Libiążu pomiędzy ul. Jaworową i ul. Leśną, pod lokalizację garaży w zabudowie szeregowej