Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Libiążu przy ul. Bzowej, oznaczonej działką nr 1918/41

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Libiążu przy ul. Urzędniczej, oznaczonej działką nr 2731/91

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 5748/6, położonej w Libiążu przy ul. Żeromskiego, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha, oznaczonej działką nr 1085/55

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha, oznaczonej działką nr 1085/54

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha, oznaczonej działką nr 1085/58

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha, oznaczonej działką nr 1085/57

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Obwodowej, oznaczonej działką nr 1085/56

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w Libiążu Małym i Żarkach, oznaczonych nr 2650/3, 5717/43 i inne