Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gminnej przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Libiąż Mały, oznaczonej nr 1114/2 o pow. 0,0506 ha

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości gminnej przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę położonej w obrębie Libiąż Mały, oznaczonej nr 1114/2 o pow. 0,0408 ha

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha oznaczonej działką nr 1085/59

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha oznaczonej działką nr 1085/58

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha oznaczonej działką nr 1085/57

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha oznaczonej działką nr 1085/56

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha oznaczonej działką nr 1085/55

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha oznaczonej działką nr 1085/54

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha oznaczonej działką nr 1085/46

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Żarkach przy ul. Kaliskiej oznaczonej działką nr 4236/6

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Żarkach przy ul. Kaliskiej oznaczonej działkami nr 4236/4 i 4236/5

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 3775/14 położonej w Libiążu przy ul. Spokojnej

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do dzierżawy położonych w obrębie Libiąż Mały i Żarki, oznaczonych nr 1114_2, 1918_13 i inne