Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w obrębie Libiąż Mały, oznaczonych działkami nr 2322/4, 3590/30, 3590/153 i 4723/5

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę części działki gminnej nr 1114/2 o pow. 0,0452 ha położonej w Libiążu przy ul. Armii Krajowej na okres 8 lat z przeznaczeniem na cele rekreacyjne

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Kolejowej, oznaczonej działką nr 5770/7

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Kolejowej, oznaczonej działką nr 5770/6

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Kolejowej, oznaczonej działką nr 5770/5

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Kolejowej, oznaczonej działką nr 5770/4

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Kolejowej, oznaczonej działką nr 5770/3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Kolejowej, oznaczonej działką nr 5770/2

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Kolejowej, oznaczonej działką nr 5770/1

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Żarkach przy ul. Reymonta, oznaczonej działką nr 1622/4

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Żarkach przy ul. Reymonta, oznaczonej działką nr 1622/3

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Żarkach przy ul. Reymonta, oznaczonej działką nr 1622/2

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej działkami nr 1565_47 i 1565_48  o łącznej pow. 0,6047 ha, położonej w jednostce ewidencyjnej Libiąż – miasto, obręb Libiąż Mały przy ul. Chrzanowskiej