Wykaz nieruchomości gminnej przeznaczonej w części do oddania w dzierżawę w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w obrębie Libiąż Mały, oznaczonej nr 1114/2 o pow. 0,0365 ha

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę, położonych w obrębie Libiąż Wielki, Libiąż Mały, Żarki, Gromiec oznaczonych działkami nr cz. 2322/4, cz. 2917/2, cz. 2320, cz. 1133/338 i inne

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Żarkach przy ul. Dalekiej, oznaczonej działką nr 990/30

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Żarkach przy ul. Obwodowej, oznaczonej działką nr 1085/56

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha, oznaczonej działką nr 1085/58

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha, oznaczonej działką nr 1085/57

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Gromcu przy ul. Dragonów, oznaczonej działką nr 582/17

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Gromcu przy zbiegu ul. Husarskiej i ul. Dragonów, oznaczonej działką nr 582/15

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, położonej w Libiążu przy ul. 1 Maja, oznaczonej działką nr 1590/50

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Libiążu przy zbiegu ul. Armii Krajowej i Swojskiej oznaczonej działką nr 942/74

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Libiążu przy zbiegu ul. Wiosennej i Jasnej oznaczonej działkami nr 1133/377, 1114/22

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Libiążu przy ul. Wiosennej oznaczonej działkami nr 1133/378, 1133/380, 1114/23

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użytkowanie, położonej w Libiążu przy ul. Bliskiej, oznaczonej działką nr 2000

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 2680/4 położonej w Libiążu przy ul. Górniczej. której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości oznaczonej działkami nr 1550/115, 1550/116 każda z udziałem 1/12 cz. w działkach nr 1550/112, 1550/91, położonych w Libiążu przy ul. Wolności. których prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Libiążu przy ul. Beskidzkiej, składający się z udziału 1/4 cz. w dz. nr 2613/1, 2613/2, 2613/3, 2614, 2615/1, 2615/3, 2615/4, 2616/1, 2616/2

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w obrębie Libiąż Mały, oznaczonych działkami nr 2322/4, 3590/30, 3590/153 i 4723/5