Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem oznaczonej działkami nr cz. 828/5, 823/22, 827/6 położonej w obrębie Libiąż Mały, przy ul. Sanitarnej

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Dalekiej, oznaczonej działką nr 990/30

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha, oznaczonej działką nr 1085/55

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha, oznaczonej działką nr 1085/54

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha, oznaczonej działką nr 1085/58

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Wojciecha, oznaczonej działką nr 1085/57

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Obwodowej, oznaczonej działką nr 1085/56

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Reymonta, oznaczonej działką nr 1622/4

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Reymonta, oznaczonej działką nr 1622/3

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Reymonta, oznaczonej działką nr 1622/2

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Kaliskiej, oznaczonej działką nr 4236/6

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Kaliskiej, oznaczonej działkami nr 4236/4, 4236/5

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791/9

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Dragonów, oznaczonej działką nr 582/17

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Gromcu przy ul. Husarskiej, oznaczonej działką nr 582/14

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego działki nr 2680/4, położonej w Libiążu przy ul. Górniczej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Żarkach i obrębie Libiąż Mały, oznaczonych działkami nr 3674/5, 3590/167, 2633/4

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, oznaczonej działką nr 5748_6, położonej w obrębie Libiąż Mały przy ul. Żeromskiego

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, oznaczonej działką nr 3775_15, położonej w obrębie Libiąż Wielki przy ul. Spokojnej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, oznaczonej działką nr 5805, położonej w obrębie Libiąż Mały przy Al. Jana Pawła II