Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Żarkach przy ul. Reymonta, oznaczonej działką nr 1622/4

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Libiążu przy ul. Wspólnej, oznaczonej działką nr 5791/9

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w dzierżawę położonych w obrębie Libiąż Mały i Żarki, oznaczonych działkami nr: cz.1918/41, cz.1934, 55/3 i inne

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonej w Libiążu w rejonie ul. 25 Stycznia i ul. Konarskiego, oznaczonej działką nr 3590/167

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych w Libiążu w rejonie ul. 25 Stycznia i ul. Konarskiego, oznaczonej działkami nr 3590/142, 3590/143

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Spokojnej, oznaczonej działką nr 3775/14

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonej w Libiążu przy ul. Świerkowej, oznaczonej działkami nr 2631/4, 2631/5, 2632/4, 2632/5

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej położonych w Libiążu przy ul. Stawowej, oznaczonej działkami nr 3169/2, 2855/6

Wykaz nieruchomości oznaczonej działką nr 1582/29 położonej w Libiążu w rejonie ul. Chrzanowskiej. której prawo użytkowania wieczystego przeznaczono do sprzedaży w trybie bezprzetargowym