Wyniki przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z terenu gminy Libiąż w czasie wakacji w 2018 roku, dostępne są pod linkiem.