Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” w Libiążu oraz Fundacja im. Brata Alberta – Świetlica Terapeutyczna w Libiążu otrzymają dotację na organizację zajęć dla osób niepełnosprawnych umysłowo i ruchowo.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie promocji zdrowia psychofizycznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym został rozstrzygnięty.

Szczegóły tutaj