Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraca do Gminy Libiąż.  Już od 21 kwietnia br.,  PSZOK uruchomiony zostanie  na terenie oczyszczalni ścieków przy ul. Gromieckiej.

Jak informuję Związek Międzygminny „Gospodarka Komunalna”, libiąski PSZOK będzie czynny w każdą sobotę od 07:00-15:00.

Numer kontaktowy (taki sam jak do pozostałych punktów): (32) 627 90 70 wew. 24
Przypominamy, że do Punktu Zbiórki można dostarczać dokładnie te same odpady, które przyjmuje PSZOK w Balinie, czyli m.in. odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie, zużyte opony czy tekstylia.
Z Punktu mogą korzystać zarówno mieszkańcy prywatnych posesji jak i bloków.