Miejski Ośrodek Rekreacji i Sportu w Libiążu wzbogacił się o kolejny nowoczesny obiekt. Na otwarcie wodnego placu zabaw, które odbyło się 27 czerwca 2018 roku z niecierpliwością czekali zwłaszcza najmłodsi mieszkańcy naszej gminy.

Po oficjalnym otwarciu obiektu dzieci dały wyraz swojej radości niemal natychmiast oddając się wodnym zabawom.

 

– Życzę Wam wesołej i bezpiecznej wakacyjnej zabawy w tym kolorowym i bezpiecznym miejscu. Odpoczywajcie i nabierajcie sił przed nowym rokiem szkolnym – życzył dzieciom Burmistrz Libiąża Jacek Latko, wspólnie z wiceburmistrzem Hubertem Szumniakiem i libiąskimi radnymi.

 

Funkcjonowanie wodnego placu zabaw oficjalnie zainaugurowało przecięcie wstęgi z kolorowymi balonikami. Na tą okoliczność Libiąskie Centrum Kultury przygotowało szereg atrakcji dla najmłodszych, m.in. wesołe zabawy animacyjne, dmuchany plac zabaw, czy pokazy ratownictwa medycznego.

 

Wodny plac zabaw jest jednym z elementów zadania pn.: „Kompleksowa modernizacja MORS przy ul. Piłsudskiego w Libiążu na cele wypoczynku rodzinnego”, wchodzącego w zakres projektu pn.: „Kontynuacja rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta Libiąża wzdłuż ulic: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej”.
Projekt ten otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej: 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działania: 11.1 Rewitalizacja miast, Poddziałania: 11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych.