Podatek od nieruchomości

Podatek od środków transportowych

Podatek rolny

Stawki podatku rolnego obowiązujące na terenie Gminy Libiąż w 2021 roku ustalone w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 19 października 2021 r., zgodnie z którym średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt:

  1. Stawka podatku rolnego na 2021 rok od  gruntów  gospodarstw  rolnych wynosi  146,375 zł od 1 ha przeliczeniowego
  2. Stawka podatku rolnego na 2021 rok od pozostałych użytków rolnych (nie wchodzących w skład gospodarstwa rolnego) wynosi 292,75 zł od 1 ha.

Podatek leśny

Stawka podatku leśnego obowiązująca na terenie Gminy Libiąż w 2021 roku ustalona w oparciu o Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r., zgodnie z którym średnia cena sprzedaży drewna, obliczona wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r. wyniosła 196,84 zł za 1 m3:

              Stawka podatku leśnego na 2020 rok wynosi 43,3048 zł od 1 ha lasu

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat podatku:

47 1240 4155 1111 0010 6069 7364

W przypadku zapłaty podatku w Banku PEKAO S.A. Oddział Libiąż, ul. Wojska Polskiego 2, nie są pobierane dodatkowe opłaty.