2 września 2018 roku w świetlicy w Gromcu oraz w Domu Kultury w Żarkach odbyły się Zebrania Wiejskie mieszkańców sołectw.

W spotkaniach udział wzięli Burmistrz Libiąża Jacek Latko, Zastępca Burmistrza Hubert Szumniak, radni Gminy Libiąż oraz Powiatu Chrzanowskiego, pracownicy Urzędu Miejskiego w Libiążu oraz Sołtys Żarek Stanisław Garlacz i Sołtys Gromca Jerzy Górski.

Jednym z głównych punktów zebrań było podjęcie przez mieszkańców uchwał w sprawie przeznaczenia środków finansowych z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Żarki oraz Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gromiec na rok budżetowy 2019. W głosowaniu w Żarkach zebrani postanowili, że 36.802,30 złotych zostanie przeznaczone na wykonanie przepustu i podniesienia dróg na ul. Podleśnej i Olszynka w Żarkach.

Natomiast Mieszkańcy Gromca   postanowili przeznaczyć 36.802,30 złotych na modernizację obiektu sportowego w Gromcu poprzez remont ogrodzenia.

Następnie Burmistrz Libiąża w formie prezentacji multimedialnej podsumował wykonane najważniejsze inwestycje na rzecz obu sołectw.

Poniżej prezentujemy najważniejsze zadania inwestycyjne zrealizowane w Gromcu i Żarkach w latach 2015-2018.

Zadania inwestycyjne w Żarkach (zobacz)

Zadania inwestycyjne w Gromcu (zobacz)