W niedzielę 16 grudnia 2018 r. na terenie sołectw Gromiec i Żarki odbyły się pokazy efektywnego i ekonomicznego palenia węglem i drewnem w piecach na paliwo stałe.

Pokazy zostały zorganizowane przez Gminę Libiąż w ramach kampanii edukacyjnej promującej wśród mieszkańców poczucie odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego oraz postawy proekologiczne. Kampania edukacyjna odbywa się w związku z realizacją projektu pod nazwą: „Obniżenie poziomu niskiej emisji na obszarze Gminy Libiąż poprzez wymianę starych kotłów węglowych na kotły gazowe”.

Zaprezentowano następujące sposoby rozpalania (i spalania) w piecach:
– „od góry”: efektywny, ekologiczny i ekonomiczny sposób spalania drewna i węgla,
– „od dołu”: tradycyjny ale nieefektywny, nieekologiczny i nieekonomiczny sposób spalania drewna i węgla w piecach, który powoduje dymienie, przykre zapachy oraz zwiększoną emisję zanieczyszczeń.

Omówiono również niebezpieczeństwa jakie dla naszego zdrowia oraz środowiska naturalnego niesie stosowanie tradycyjnej metody rozpalania i spalania drewna i węgla – „od dołu”, a także spalanie w piecach śmieci, tworzyw sztucznych, czy gumy.

 

Efektywne spalanie w piecach zależy w dużej mierze od stanu technicznego i czystości przewodów spalinowych w naszych kominach. Temat ten podczas pokazów został omówiony przez kominiarzy zrzeszonych w Krajowej Izbie Kominiarzy. Zagadnienia związane ze złym stanem technicznym oraz czystością przewodów spalinowych w budynkach w aspekcie bezpieczeństwa mieszkańców omówił Pan Wiesław Zabawa – Prezes Oddziału Małopolsko-Karpackiego Krajowej Izby Kominiarzy.

 

Uczestnikom pokazów wręczono ulotki obrazujące oba sposoby palenia w piecach oraz ilustrujące lepszą efektywność rozpalania „od góry”. Ponadto każdy otrzymał bezpłatny kalendarz na 2019 r. oraz broszury informacyjne omawiające tematykę tych pokazów.

Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom biorącym udział w zorganizowanych pokazach, a do tych którzy nie mogli wziąć w nich udziału kierujemy ulotkę dołączoną do tego artykułu, w której zostały wyjaśnione kwestie omawiane na pokazach w Gromcu i Żarkach.