Prawie milion złotych na oświatowe inwestycje

Szereg placówek oświatowych w Gminie Libiąż w minionych latach przeszło prawdziwą metamorfozę. Wszystko za sprawą licznie przeprowadzonych zadań inwestycyjnych. Ich kontynuacja będzie mieć miejsce także w roku 2018 roku.

Prace modernizacyjne, które z dużym natężeniem odbywają się od kilku lat mają na celu dostosowanie oferty edukacyjnej  do aktualnych potrzeb i oczekiwań korzystających z nich uczniów, rodziców oraz nauczycieli. Dzięki przeprowadzanym inwestycjom znacząco podnoszą się warunki nauczania, możliwości zdobywania wiedzy oraz poszerzone są horyzonty poznawcze dzieci i młodzieży.

Kontynuując ten pozytywny trend Gmina Libiąż w bieżącym roku, na same tylko zadania z zakresu inwestycyjnego w sferze oświaty przeznaczy prawie milion złotych.
Największym przedsięwzięciem będzie bez wątpienia wykonanie hali łukowej nad boiskiem wielofunkcyjnym przy Zespole Szkół w Żarkach za kwotę 570 000 zł. Jej powstanie pozwoli na stworzenie idealnych warunków do gry w ciągu 12 miesięcy, niezależnie od pogody czy pory roku.
 Wykonanie Hali Lukowej Nad Boiskiem Wielofunkcyjnym Przy ZS W Zarkach
Przykładowa realizacja hali łukowej nad boiskiem
 
Za blisko ćwierć miliona złotych (245 000 zł), przeprowadzona zostanie modernizacja terenu wokół szkoły wraz z wejściem głównym do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Libiążu.  Najbliższe otoczenie szkoły zyska nowe, przyjazne i funkcjonalne oblicze. Zbudowane zostanie nowe ogrodzenie od strony ul. Św. Barbary, wymieniona zostanie nawierzchnia placu oraz chodników przed szkołą, z płyt chodnikowych na kostkę betonową, wymieniona zostanie nawierzchnia na schodach wejściowych, powstanie podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nastąpi także wymiana ślusarki aluminiowej drzwi wejściowych do szkoły i nawierzchni miejsc postojowych z pustaków betonowych na kostkę betonową.
Zdjecie-sp3
Najbliższe otoczenie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Libiążu w bieżącym roku zyska nowe, przyjazne i funkcjonalne oblicze
  
Kolejnym tegorocznym oświatowym zadaniem inwestycyjnym jest modernizacja szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu – etap I. Za kwotę 70 000 zł przeprowadzona zostanie modernizacja szatni na I p (wymiana stolarki drzwiowej, punktów świetlnych, posadzki PVC, malowanie ), modernizacja dwóch szatni z sanitariatami na I p (wymiana stolarki drzwiowej, punktów świetlnych, pionów wod-kan, białego  montażu, okładzin ściennych, posadzki, malowanie), modernizacja dwóch szatni z sanitariatami na parterze (wymiana stolarki drzwiowej, punktów świetlnych, pionów wod-kan, białego  montażu, okładzin ściennych, posadzki, malowanie).
Dzięki wykonaniu monitoringu wokół hali pneumatycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu (kwota 15 000 zł), dodatkowo zwiększy się bezpieczeństwo w tym rejonie.
  
 Znajdz Nas Na Facebook