Z dniem 15 czerwca 2018 r. zakończyła się realizacja Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica”, w szkołach gminy Libiąż, które zakwalifikowały się do programu w 2017 r.

W 2017 roku otrzymały i rozliczyły dofinansowanie następujące szkoły:
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Libiążu, kwota 17.500,00 zł, w tym: dotacja celowa (80%) 14.000,00 zł, niepieniężny wkład własny (20%) 3.500,00 zł.
2) Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Jana Paderewskiego w Libiążu, kwota 17.500,00 zł, w tym: dotacja celowa (80%) 14.000,00 zł, niepieniężny wkład własny (20%) 3.500,00 zł.
3) Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Marii Konopnickiej w Gromcu, kwota 17.500,00 zł, w tym: dotacja celowa (80%) 14.000,00 zł, niepieniężny wkład własny (20%) 3.500,00 zł.
Pozostałe szkoły skorzystają z dofinansowania w bieżącym roku.
W ramach realizacji programu szkoły zapewniły:
1) uczestnictwo nauczycieli w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK,
2) uczestnictwo nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu w międzyszkolnych sieciach współpracy,
3) wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły.
Używanie nowoczesnych technologii wpłynęło pozytywnie na wyniki uczniów we wszystkich grupach wiekowych i na wszystkich przedmiotach.
Odnotowano znaczny wzrost umiejętności i tempa uczenia się w zakresie tworzenia interaktywnych prezentacji.
Poprzez współpracę w zespołach samokształceniowych i udział w lekcjach otwartych nauczyciele mogli uczestniczyć w procesie edukacji nie tylko jako osoby zajmujące się uczeniem, lecz także jako uczące się wzajemnie od siebie.
Wykorzystanie TIK na lekcjach rozbudziło w uczniach większą ciekawość samodzielność myślenia i działania oraz konkretne umiejętności.