Nazwa projektu:   „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu”

Planowane efekty projektu:

Przedmiotem projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu” jest uruchomienie świadczenia drogą elektroniczną usług publicznych skierowanych dla obywateli i biznesu oraz wdrożenie rozwiązań informatycznych, które będą służyć cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych. Idea projektu została sformułowana w oparciu o kierunki rozwoju gminy zdefiniowane w Strategii Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu:

Projekt realizowany w latach 2016 – 2018

Wartość projektu:

Wartość projektu to 896.745,99 zł, wartość dofinansowania wynosi 663.666,61 zł

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest rozwój elektronicznej administracji w gminie Libiąż w zakresie elektronizacji usług publicznych oraz udostępnienia usług elektronicznych.


Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie klientom Urzędu Miejskiego w Libiążu dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

34,35,254,271.174561