Health Protection

 

Miejskie Centrum Medyczne

Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji „Unia Bracka »

Przychodnia Nr 2 w Żarkach

Przychodnia Nr 3 w Gromcu