Drogi Gmine  UM

Burmistrza Libiąża o zamiarze przystąpienia w 2018 r. do przygotowania dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na os. Flagówka w Libiążu łączącej z Al. Jana Pawła II, dla zadania pod nazwą: „Budowa gminnej drogi dojazdowej do istniejących i nowych terenów inwestycyjnych na os. Flagówka w Libiążu” oraz przebudowy ul. Krokusowej w Libiążu.

Informacja O Zamiarze Udostępnienia Kanału Technologicznego (1) (1.2 MiB)