Drogi Gmine  UM

Burmistrz Libiąża informuje o zamiarze rozpoczęcia w 2018 r. przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Libiąż: ul. 9 Maja, Głowackiego, Majowa, Drozdowa, Kolorowa, Jaskrowa, Skarbnika i Gwarków w Libiążu oraz Zuchów w Żarkach.
W związku z powyższym istnieje możliwość zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w tych drogach. Powyższe zgłoszenie należy dokonać w Urzędzie Miejskim w Libiążu w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji.

Libiąż, dnia 23.11.2017 r.