PCUL Baner  UM2

04 01 17 Wszystkie Loga

 

Nazwa projektu:   „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu”

Planowane efekty projektu:

Przedmiotem projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu” jest uruchomienie świadczenia drogą elektroniczną usług publicznych skierowanych dla obywateli i biznesu oraz wdrożenie rozwiązań informatycznych, które będą służyć cyfryzacji procesów i procedur administracyjnych. Idea projektu została sformułowana w oparciu o kierunki rozwoju gminy zdefiniowane w Strategii Rozwoju Gminy Libiąż na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu:

Projekt realizowany będzie w latach 2016 – 2018

Wartość projektu:

Wartość projektu to 1 076 155,40 zł, wartość dofinansowania wynosi 807 116,55 zł.

Cel projektu:

Celem ogólnym projektu jest rozwój elektronicznej administracji w gminie Libiąż w zakresie elektronizacji usług publicznych oraz udostępnienia usług elektronicznych.

Celem bezpośrednim projektu jest zapewnienie klientom Urzędu Miejskiego w Libiążu dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą
elektroniczną.

Ważne informacje:

 

 

  • Ogłoszenie II o zamówieniu: Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych w ramach projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu”   <zobacz>

Archiwalne:

 

  • Ogłoszenie I o zamówieniu: Dostawa i wdrożenie systemów informatycznych w ramach projektu „Przyjazny Cyfrowy Urząd w Libiążu”   <zobacz>
  • Zapytania ofertowe w ramach projektu   <zobacz>