Prawie 5,5 miliona złotych to wartość dofinansowania jakie otrzymała Gmina Libiąż z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na kontynuację rewitalizacji przestrzeni publicznej miasta.
To ogromny sukces, bo Libiąż w ramach konkursu na rewitalizację miast średnich i małych, dofinansowanie zdobył jako jedyna gmina w powiecie chrzanowskim  i jedna z nielicznych w Małopolsce Zachodniej!
Wniosek Gminy Libiąż został oceniony bardzo wysoko i uplasował się na 8 pozycji w Małopolsce. Warto zaznaczyć, że dofinansowanie uzyskało zaledwie 28 podmiotów, a dokumenty aplikacyjne w tym konkursie złożyły aż 92 podmioty.
– Jest to dla nas ogromne wyróżnienie, ale wynika ono z naszej ciężkiej pracy jaką wykonaliśmy przy przygotowaniu naszego projektu. Dzięki temu będziemy mogli przeprowadzić sześć dużych zadań, które nie tylko przyczynią się do dalszego zwiększenia estetyki przestrzeni publicznej, ale przede wszystkim podniosą jakość życia mieszkańców, a w szczególności rodzin z dziećmi, seniorów i niepełnosprawnych – komentuje burmistrz Libiąża, Jacek Latko.
Całkowita wartość projektu rewitalizacyjnego to 7 338 344,65 zł, z czego 75% stanowi otrzymane dofinansowanie (wysokość dofinansowania to 5 427 103,97 zł, wkład własny Gminy Libiąż to 1 911 240,68 zł). Projekt obejmuje realizację następujących sześciu zadań rewitalizacyjnych zlokalizowanych wzdłuż głównych ulic miasta: Piłsudskiego, 1 Maja i Górniczej – inaczej mówiąc od dworca PKP do bram kopalni.
Planowane zadania w ramach rewitalizacji:
1. Przebudowa budynku dworca kolejowego PKP w celu przystosowania go do potrzeb osób starszych i stworzenie Dziennego Domu Pobytu dla seniorów,
2. Adaptacja skrzydła budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu na potrzeby przedszkola z oddziałami integracyjnymi,
3. Modernizacja budynku i zagospodarowanie terenu przy ul. Piłsudskiego 4 w Libiążu wykorzystywanego przez podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej,
4. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie skrzyżowania ulic: 1 Maja, Chrzanowskiej i Oświęcimskiej w Libiążu – przebudowa zajezdni autobusowej w okolicy ronda „Uśmiechu”,
5. Kompleksowa modernizacja MORS przy ul. Piłsudskiego w Libiążu na cele wypoczynku rodzinnego,
6. Zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego przy ul. Gen. Andersa 9 w Libiążu na cele wypoczynku rodzinnego.
– Realizacja wyżej wymienionych zadań stanowi w dużej mierze odpowiedź na zdiagnozowane potrzeby różnych grup społecznych. Osoby niepełnosprawne w ramach warsztatów Terapii Zajęciowej zyskają gruntownie przebudowany i dostosowany do ich potrzeb obiekt przy ulicy Piłsudskiego. Powstanie Dzienny Dom Pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych w obecnym budynku dworca PKP, który pozwoli między innymi na aktywne i atrakcyjne zagospodarowanie ich wolnego czasu.  Przebudowa zajezdni autobusowej i znajdującego się nieopodal skweru pozwoli na stworzenie wizytówki miasta. Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważnym aspektem jest powstanie przedszkola samorządowego z oddziałami integracyjnymi. Za otrzymane środki kontynuowana będzie także modernizacja MORS przy ul. Piłsudskiego w Libiążu na cele wypoczynku rodzinnego, a zagospodarowanie terenu wokół budynku komunalnego przy ul. Gen. Andersa 9 pozwoli zaspokoić potrzeby rekreacyjne, sportowe i kulturalne mieszkańców tego rejonu miasta – wymienia jednym tchem burmistrz Jacek Latko.
Z efektów przeprowadzonego projektu skorzystają nie tylko mieszkańcy obszaru rewitalizacji, bo skala oddziaływania zaplanowanych zadań obejmuje mieszkańców całej gminy oraz turystów  i gości odwiedzających Gminę Libiąż.
Działania rewitalizacyjne wspierać będą także projekty „miękkie”, społeczne i komplementarne takie jak „Złap szansę – rozwój i wzmacnianie postaw społecznych u wychowanków Świetlicy Środowiskowej w Libiążu” czy „Aktywność społeczno-zawodowa w Gminie Libiąż” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Libiążu i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Faza inwestycyjna całego projektu, która trwa już od ubiegłego roku, zakończy się w 2019 roku. Przypominamy, że w tym rejonie w ramach dofinansowania środkami unijnymi powstanie także parking typu „Park & Ride”, a modernizacją objęty jest budynek Libiąskiego Centrum Kultury.
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w rejonie skrzyżowania ulic 1 Maja, Chrzanowskiej i Oświęcimskiej w Libiążu – przebudowa zajezdni autobusowej w okolicy ronda „Uśmiechu” (wizualizacja: W.Franzblau)
Wybudowane boisko przy ul. Gen. Andersa 9 w Libiążu

   Budynek Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz jego bezpośrednie otoczenie dzięki rewitalizacji zyskają nowe, funkcjonalne oblicze

 

 Znajdz Nas Na Facebook