Libiąż zlecił specjalistycznej firmie odkomarzanie terenu gminy. Opryski są wykonywane przede wszystkim w miejscach publicznych.

Odkomarzanie metodą naziemną polega na rozpylaniu specjalistycznego środka na dorosłe osobniki oraz na zamgławianiu. Zabiegi są prowadzone przede wszystkim w rejonach placów zabaw, boisk sportowych, parków, skwerów oraz miejsc publicznych. Usługa jest wykonywana przez Specjalistyczny Zakład Dezynsekcji, Deratyzacji, Tępienia Szkodników „ROBAK”, z którym gmina podpisała umowę.

W tym roku problem z komarami w całej Polsce jest dość duży, ale należy podkreślić, że podjęte przez Libiąż działania nie mają doraźnego charakteru. Odkomarzanie jest prowadzone regularnie, co roku. Dzięki temu problem komarów udaje się ograniczyć.