Wiadomo, kto pokieruje od września Przedszkolem Samorządowym nr 2 w Libiążu i Szkołą Podstawową nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka” w Libiążu. Procedura konkursowa się zakończyła.

W konkursie na stanowisko dyrektora przedszkola złożono tylko jedną ofertę. W przypadku drugiego konkursu, dotyczącego SP nr 3, kandydatury były dwie. Kandydaci przedstawili swoją koncepcję funkcjonowania i rozwoju placówki oraz odpowiadali na pytania zadawane przez członków komisji konkursowej. W skład komisji, powołanej przez Burmistrza Libiąża, weszli przedstawiciele organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, przedstawiciele rad pedagogicznych i rad rodziców oraz przedstawiciele organizacji związkowych.

W wyniku głosowania wyłoniono kandydatów na dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Libiążu w osobie Pani Katarzyny Mocny – dotychczasowego dyrektora tego przedszkola oraz dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Stanisława Barana „Bolka”w Libiążu w osobie Pani Izabeli Zatyki-Świstak. Wybrani kandydaci będą pełnili funkcję dyrektorów od dnia 1 września 2019 r. przez 5 lat szkolnych.