W dniu 1 lipca 2020 r. ruszył nabór wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie o dofinansowanie w Programie Priorytetowym „Moja Woda” na lata 2020-2024.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z uwzględnieniem domów nowo budowanych z kompletnym systemem orynnowania dachu.

Finansowanie obejmuje zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, takich jak:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
  • instalacja rozsączająca
  • zbiornik retencyjny szczelny lub infiltracyjny
    – zbiornik retencyjny nadziemny otwarty od 2 m3 pojemności,

 – zbiornik retencyjny nadziemny zamknięty od 1 m3 pojemności (w przypadku zbiorników o pojemności mniejszej niż 2 m3 wymagane jest aby w ramach dofinansowania zostały zakupione minimum 2 szt.),

– zbiornik retencyjny podziemny zamknięty od 2 m3 pojemności, elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Dofinansowanie ma postać dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5 000 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Moja Woda dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. https://www.wfos.krakow.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

Moja woda 2020-2024 "