W ramach podejmowanych działań profilaktyczno – edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Punkt Aktywności Obywatelskiej działający w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Libiążu w dniu 21.08.2018r. zorganizował i przeprowadził piknik edukacyjny w ramach akcji „Sieciaki na Wakacjach”, którego nadrzędnym celem jest propagowanie idei bezpiecznego internetu dla dzieci.
Piknik odbył się na terenie Megalo Park Libiąż Szyjki. Powyższe przedsięwzięcie wpisuje się również w działania CAL.
W pikniku brały udział dzieci z terenu gminy Libiąż. Podczas zorganizowanych zajęć dzieci mogły zdobywać wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z internetu poprzez udział w pogadance, rozwiązywaniu quizów i zagadek tematycznych. Korzystając z możliwości przebywania na świeżym powietrzu organizatorzy przygotowali dla dzieci również mnóstwo zabaw ruchowych, miedzy innymi mini golf, suche baseny z kulkami oraz zjeżdżalnie.
Punkt Aktywności Obywatelskiej po raz drugi wpisuje się w działalność wakacyjnych pikników edukacyjnych organizowanych przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje) i Fundację Orange w ramach europejskiego programu „Safer Internet”. Pikniki edukacyjne w ramach akcji „Sieciaki na wakacjach” są organizowane od 2006 roku i cieszą się ogromną popularnością wśród najmłodszych użytkowników internetu.
Partnerem w realizacji powyższego przedsięwzięcia była Świetlica Środowiskowa w Libiążu.