Żarki

Sołtys – Stanisław Garlacz

  Dyżury Sołtysa

– poniedziałek od godz. 14:00

– środa od godz. 9:00

Rada Sołecka (kadencja 2015-2018):

1. Czajczyk Józefa
2. Dopierała Jan
3. Marcin Zywar
4. Operchalski Dariusz
5. Bogacz Tadeusz
6. Szafran Bożena

Liczba ludności: 3.648 – stan na dzień 18.07.2019 r.

Plan Odnowy Miejscowości Żarki na lata 2009 – 2016 – pobierz plik pdf (4,32 MB)

Honorowy Obywatel Wsi Żarki 

Na podstawie Uchwały Nr 1/2013 Zebrania Wiejskiego w Żarkach z dnia 17 marca 2013 roku, za zasługi dla Sołectwa Żarki  tytuł „Honorowy Obywatel Wsi Żarki” otrzymał Ksiądz Kanonik Eugeniusz Najbor.Gromiec


Sołtys – Jerzy Jan Górski

Rada Sołecka (kadencja 2011-2014):

1. Maciej Piecha
2. Józef Palka
3. Mieczysław Wronka 
4. Andrzej Pactwa 
5. Jan Wilczak
6. Dorota Węgrzyn

 Liczba ludności:  1.536 –  stan na dzień 17.07.2019 r.

Plan Odnowy Miejscowości Gromiec na lata 2010-2017 – pobierz plik pdf 


Uchwała Nr XV/122/99  Rady Miejskiej w Libiążu  z dnia 3 listopada 1999 r.  w sprawie przyjęcia statutów sołectw – pobierz plik pdf

Statut Sołectwa Żarki – pobierz plik pdf

Statut Sołectwa Gromiec – pobierz plik pdf