Żarki

Sołtys – Bogusław Gucik

  Dyżury Sołtysa

– poniedziałek od godz. 15.00 – 16.00

– czwartek od godz. 10.00 – 11:00

Rada Sołecka (kadencja 2019-2023):

1.Grzegorz Bisaga
2. Ryszard Miziołek
3. Stanisław Lelito
4. Mariusz Włodarz
5. Artur Ziajka
6. Marcin Zywar

Sołtysówka:

ul. Olszynka 1

32-593 Żarki

tel. (32) 627 – 21 – 24

Liczba ludności: 3.709 – stan na dzień 31.12.2020 r.

Plan Odnowy Miejscowości Żarki na lata 2009 – 2016 – pobierz plik pdf (4,32 MB)

Honorowy Obywatel Wsi Żarki 

Na podstawie Uchwały Nr 1/2013 Zebrania Wiejskiego w Żarkach z dnia 17 marca 2013 roku, za zasługi dla Sołectwa Żarki  tytuł „Honorowy Obywatel Wsi Żarki” otrzymał Ksiądz Kanonik Eugeniusz Najbor.Gromiec


Sołtys – Jerzy Jan Górski

  Dyżury Sołtysa

– środa od godz. 15:00 – 17:00

Rada Sołecka (kadencja 2019-2023):

1. Maciej Piecha
2. Józef Palka
3. Mieczysław Wronka 
4. Andrzej Pactwa 
5. Jan Wilczak
6. Dorota Węgrzyn

Sołtysówka

ul. Traugutta 1

32-590 Gromiec

tel. (32) 627 – 32 -00

 Liczba ludności:  1.525 –  stan na dzień 31.12.2020 r.

Plan Odnowy Miejscowości Gromiec na lata 2010-2017 – pobierz plik pdf 


Uchwała Nr XV/122/99  Rady Miejskiej w Libiążu  z dnia 3 listopada 1999 r.  w sprawie przyjęcia statutów sołectw – pobierz plik pdf

Statut Sołectwa Żarki – pobierz plik pdf

Statut Sołectwa Gromiec – pobierz plik pdf