Historia muzeum

Początki Społecznego Muzeum Regionalnego im. Olgi Cygankiewicz w Libiążu związane są z działalnością koła Terenowego Ligi Kobiet im. Marii Konopnickiej w Libiążu istniejącego od roku 1946. Członkowie towarzystwa przez wszystkie lata gromadziły przedmioty obrazujące historie miasta i gminy Libiąż. Najbardziej zasłużoną postacią na tym polu była Olga Cygankiewicz (przewodnicząca Ligi Kobiet w latach 1987 – 1997) . Dzięki jej zaangażowaniu w sprawy społeczne gminy i działalność kulturalna możliwie było założenie muzeum regionalnego w 1992 roku. Oprócz Ligi zbieraniem pamiątek lokalnych zajmowało się również Towarzystwo Przyjaciół Libiąża (powstałe w 1987 roku). Przez wiele lat największy problem stanowił brak miejsca na zgromadzenie całości zbiorów i zapewnienie im odpowiednich warunków ekspozycyjnych. W roku 1995 gmina Libiąż przekazała na ten cel budynek przy ul. Głowackiego 6 w Libiążu. Dzięki adaptacji budynku na potrzeby muzeum możliwe było przewiezienie kolekcji i udostępnienie jej do zwiedzania dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłej społeczności Libiąża. Budynek muzeum był także miejscem spotkań kulturalnych oraz tzw. Posiad Libiąskich (zebrań miłośników historii). Inicjatorka działalności muzealnej otrzymała w 1996 roku Nagrodę Wojewody Katowickiego w Dziedzinie Muzealnictwa. Po śmierci założycielki muzeum w 1997 roku otrzymało imię Olgi Cygankiewicz, a opiekę nad zbiorami objęła Wiesława Szefer. 

Muzeum gromadzi ponad 550 eksponatów, które prezentowane są tematyczne w pięciu pomieszczeniach. Na piętrze budynku znajduje się Izba Regionalna, gdzie zgromadzono przedmioty ukazujące lokalny charakter społeczności Libiąża. Aranżacja pomieszczenia przekazuje obraz izby mieszkalnej w pierwszej połowie XX w. ( m. in. meble, rzemiosło, tkaniny) oraz życia kulturalnego ( reprodukcje obrazów, rzemiosło artystyczne). W części izby prezentowane są przyrządy i narzędzia służące do pracy codziennej ( m. in. tarki do prania, maselnice, kosy, wagi, tragarz). Na parterze znajdują się trzy sale: Izba Pamięci związana z działalnością Koła Ligi Kobiet ( m. in. dokumenty, fotografie); Izba Historyczna, gdzie zgromadzone są przedmioty z okresu wojennego obozowego ( m. in. dokumenty, mapy, mundury, sztandary, fotografie) oraz cenny księgozbiór. Ostatnia sala jest jednocześnie wystawą współczesnego malarstwa, jak i miejscem okazjonalnych spotkań kulturalnych. W piwnicach budynku zgromadzona jest kolekcja górnicza związana z Kopalnią „Janina” w Libiążu (m.in. rzeźby, mundury górnicze, odznaczenia, lampy górnicze). W „Galerii Pszczelarskiej” przy budynku muzeum zgromadzono siedem uli pochodzących z pobliskich terenów (Gromiec, Babice). Pokazane są różne ich typy: warszawski zwykły, warszawski poszerzany, dadanowski, dłubany. Najstarszy ul pochodzi z roku 1937, pozostałe datowane są na lata 50-te i 90-te XX wieku. Powstała z inicjatywy Koła Pszczelarzy w Libiążu Galeria prezentuje także rzeźby tj. „Kłoda stojąca”, „Kłoda leżąca”, „Niedźwiedź”, „Ul ozdobny”, „Św. Ambroży”.
 

Izba Regionalna 

Wystawa prezentuje i przybliża ważne dziedziny działalności i życia codziennego mieszkańców gminy Libiąż z przełomu XIX/XX wieku: obyczaje, folklor, religijność, rolnictwo, rzemiosło. Etnograficzna ekspozycja prezentowana jest w pomieszczeniu zaaranżowanym na typową izbę libiąską z XIX/XX wieku. Odtworzono wnętrze mieszkalne w sposób przekrojowy tak, aby można było zapoznać się z charakterem i dziedzinami działalności, jakimi zajmowali się ówcześni libiążanie. Izba Regionalna jest miejscem symbolicznym, gdzie tygiel wielu dziedzin życia składa się na jedną spójną całość. Dzięki oryginalnemu eksponowaniu muzealiów wystawa zyskuje na autentyczności. Możemy zobaczyć tu m.in.: meble, przedmioty codziennego użytku, stroje.


Izba Pamięci – „Liga Kobiet i Towarzystwo Przyjaciół Libiąża. Olga Cygankiewicz”

Inspiracją do powstania tej wystawy była wszechstronna działalność Ligi Kobiet i Towarzystwa Przyjaciół Libiaża. Przedstawiono sylwetkę najbardziej charakterystycznej członkini, która przyczyniła się do powstania muzeum – Olgi Cygankiewicz. Prezentowane są tutaj m.in.: dokumenty z działalności Ligi i Towarzystwa, fotografie.


Izba Historii – „Okres wojny. Janinagrube. Solidarność”

Intencją prezentowanej wystawy jest wspomnienie ludzi, uczestników II wojny światowej, działaczy patriotycznych, których wspólnym wyróżnikiem jest bohaterska działalność na rzecz ojczyzny. Zgromadzone są tutaj pamiątki po podobozie pracy „Janinagrube” na
ul. Obieżowej. Zobaczymy też mundury, sztandary, odznaczenia ( też czasów późniejszych), mapy, dokumenty, banknoty. Oprócz tego liczne wydania solidarnościowe.


Galeria Twórczości Nieprofesjonalnej

W Galerii znajduje się stała wystawa malarstwa. Znajdziemy tutaj dzieła twórców pochodzących z Libiąża i okolic, których pasją jest malarstwo i rzeźba. Inspiracjami dla artystów były głównie krajobrazy, martwa natura, portret, górnictwo.


Wystawa Górnicza – „Kopania Węgla Kamiennego Janina”

Ponadto muzeum udostępnia do zwiedzania zgromadzoną kolekcję górniczą składająca się z pamiątek, przedmiotów i mundurów górniczych. Jest to cenna ekspozycja ze względu na silne związki mieszkańców Libiąża z kopalnią, która nie tylko była i jest największym zakładem pracy w gminie, ale także bezwzględnie wrosła w jej krajobraz.
 

Galeria Pszczelarska

Przy budynku muzeum zgromadzono siedem uli pochodzących z pobliskich terenów (Gromiec, Babice). Pokazane są różne ich typy: warszawski zwykły, warszawski poszerzany, dadanowski, dłubany. Najstarszy ul pochodzi z roku 1937, pozostałe datowane są na lata 50-te i 90-te XX wieku. Powstała z inicjatywy Koła Pszczelarzy w Libiążu Galeria prezentuje także rzeźby tj. „Kłoda stojąca”, „Kłoda leżąca”, „Niedźwiedź”, „Ul ozdobny” oraz  „Św. Ambroży”.
 

Zbiory Społecznego Muzeum Regionalnego w Libiążu pochodzą z terenu Gminy Libiąż, w skład której wchodzi: Libiąż, Żarki, Gromiec (zachodnia część województwa małopolskiego) i dokumentują tradycje, historię i kulturę od czasów dawnych po współczesne.

Zobacz także: Zabytki Gminy Libiąż

Kapliczka W Libiążu
Kapliczka W Libiążu