Przewodniczący GKRPA Robert Cebula zaprasza na spotkanie otwarte wszystkich zainteresowanych udziałem w grupie terapeutycznej „Dalszego zdrowienia” (zaawansowanej).

Spotkanie odbędzie się 27 stycznia o godz. 17.30 w lokalu GKRPA ul. Makowa 2 – parter.