Stypendia sportowe, nagrody i wyróżnienia

 

Burmistrz Libiąża informuje o możliwości składania w terminie od 15.01.2018 r. do 10.02.2018 r. wniosków o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia. Wniosek może zostać złożony przez: zawodnika, klub sportowy lub trenera.

 

We wniosku o przyznanie stypendium sportowego, nagrody lub wyróżnienia należy  w szczególności:
podać imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, adres zamieszkania, numer telefonu;
podać imię i nazwisko opiekuna prawnego (w przypadku niepełnoletniego zawodnika) wraz z numerem telefonu do kontaktu oraz adresem do korespondencji;
– wymienić i udokumentować osiągnięcia sportowe;
– przedstawić zatwierdzony przez trenera program przygotowań sportowych realizowanych w trakcie pobierania stypendium (tylko w przypadku składania wniosku o przyznanie stypendium sportowego).
Wnioski należy składać w Biurze Podawczym lub w Sekretariacie Urzędu Miejskiego  w Libiążu.
Stypendium sportowe przyznaje się na okres do 10 miesięcy w danym roku kalendarzowym.
Nagroda za osiągnięte wyniki sportowe jest jednorazową nagrodą pieniężną.
Wyróżnienie przyznawane jest w formie dyplomów, pucharów, listów gratulacyjnych.
Podstawą ogłoszonego naboru wniosków jest Uchwała Nr III/13 /2014 Rady Miejskiej  w Libiążu z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
Treść uchwały do pobrania –  

Pobierz załącznik (95 KiB)

Szczegółowych informacji w sprawie stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień udziela Wydział Spraw Obywatelskich: pok. nr 110 (I piętro), tel. (32) 624 92 40.