Sukcesy gminy  w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych

Gmina Libiąż dąży do ciągłego rozwoju infrastruktury społeczno – technicznej, z sukcesem  wykorzystując  zewnętrzne środki pomocowe. Najlepszym dowodem na to jest fakt, że Libiąż w rankingu „Europejska Gmina – Europejskie Miasto”, wyróżniającym najbardziej skuteczne samorządy lokalne w pozyskiwaniu funduszy unijnych,  zdobył dwa razy z rzędu  (rok 2007 i 2008  r.)  pierwsze miejsce w kraju  w kategorii gmin miejsko-wiejskich.

Oto, na jakie cele gmina pozyskała środki zewnętrzne: 

I. Inwestycje w zakresie infrastruktury miejskiej i wiejskiej     tutaj

II. Projekty kulturalne       tutaj

III. Inwestycje w zakresie infrastruktury oświatowej     tutaj

IV. Dofinansowania zewnętrzne na realizację zadań statutowych     tutaj

V. Dofinansowania zewnętrzne zadań statutowych realizowanych przez Libiąskie Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną     tutaj

VI. Dofinansowania zewnętrzne zadań statutowych realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej     tutaj

VII. Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej     tutaj