IV. Dofinansowania zewnętrzne na realizację zadań statutowych 

 

  1.    Pracownie komputerowe dla szkół” 

  – program Ministerstwa Edukacji Narodowej

Źródło wsparcia: Europejski Fundusz Społeczny

Dotacja: 41 000,00 PLN
Rok otrzymania dotacji: 2008

 

 

2. „Projekt „Matematyka kluczem do sukcesu ucznia

i wszechstronnego rozwoju wiejskiej szkoły”.

 

Źródło wsparcia: Sektorowy Program Operacyjny

Rozwój Zasobów Ludzkich
Dotacja: 272 600,00 PLN
Rok otrzymania dotacji: 2007 

 

3. Projekt „Super Szkoła”

 

 

Źródło wsparcia: Sektorowy Program Operacyjny

Rozwój Zasobów Ludzkich
Dotacja: 122 785,00 PLN
Rok otrzymania dotacji: 2007


4. „Wyposażenie miejsca pracy dla osoby niepełnosprawnej”.

 


Źródło wsparcia: PFRON – Program wyrównywania różnic
między regionami obszar C.
Dotacja: 5 243,83 PLN
Rok otrzymania dotacji: 2006

 

5. „Zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych”


Źródło wsparcia: PFRON – Program wyrównywania różnic
między regionami obszar D.
Dotacja: 92 000,00 PLN
Rok otrzymania dotacji: 2005

 

 

6. „Remont kotłowni węglowej w Zespole Szkół w Żarkach”


Źródło wsparcia: Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Dotacja: 31 080,00 PLN
Rok otrzymania dotacji: 2005 


 

7. „Remont pokrycia dachowego z częściową wymianą konstrukcji drewnianej dachu na budynku przy ul. Leśnej 32 w Libiążu”

Źródło wsparcia: Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dotacja: 26 362,07 PLN
Rok otrzymania dotacji: 2005
 

 

8. „Modernizacja kotłowni węglowej na gazową budynku przy ul. Struga w Żarkach”

Źródło wsparcia: Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Dotacja: 14 302,06 PLN
Rok otrzymania dotacji: 2005

 

 

9.    „Edukacja – część szkoleniowo – dydaktyczna”

Źródło wsparcia: Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Dotacja: 14 325,00 PLN
Rok otrzymania dotacji: 2004

 

10. „Zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla SP Nr 4”.

 

Źródło wsparcia: PFRON
Dotacja: 2 935,00 PLN
Rok otrzymania dotacji: 2002

 

 

11.   „Dofinansowanie w ramach Samorządowego

Programu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym”.

Źródło wsparcia: PFRON
Dotacja: 51 703,00 PLN
Rok otrzymania dotacji: 2001

 

 

  12.   „Zielone Szkoły”

 

 


Źródło wsparcia: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej

Czas realizacji: 1999 – 2003, 2005 – 2006 
Dotacja: 293 696,01 PLN