VI. Dofinansowania zewnętrzne zadań statutowych realizowanych przez  Ośrodek  Pomocy Społecznej 

 

 

1.  „Rozwój aktywnych form integracji w gminie Libiąż”

Źródło wsparcia:  Europejski Fundusz Społeczny
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII – Promocja integracji społecznej
Dotacja: 95 999,06 PLN
Rok otrzymania dotacji: 2008

 

2.  „Utrzymanie i rozwój SI POMOST oraz modernizacja sprzętu komputerowego”

Źródło wsparcia:  Małopolski Urząd Wojewódzki
Dotacja: 5 000,00 PLN
Rok otrzymania dotacji: 2004

 

 

3.  „Wprowadzenie danych do programu SI POMOST”

Źródło wsparcia:  Małopolski Urząd Wojewódzki
Dotacja:  833,02 PLN
Rok otrzymania dotacji: 2001