III. Inwestycje w zakresie infrastruktury oświatowej:

 

1. „Dofinansowanie w zakresie szkoleń dydaktycznych,

    dla nauczycieli i wychowawców”. 

Źródło wsparcia: Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich
Czas realizacji: 2004
Całkowita wartość: 23 106,09 zł
Dotacja: 14 325,00  zł
Rok otrzymania dotacji: 2004

 

2. „Wymiana pokrycia dachowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Gromcu”

Źródło wsparcia: Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
Dotacja: 35 000,00 PLN
Rok otrzymania dotacji: 2002

3.  „Rozbudowa Gimnazjum Nr 2 w Libiążu przy ul. Paderewskiego”.

Źródło wsparcia: Kontrakt Regionalny dla Woj. Małopolskiego
Czas realizacji: 2001
Całkowita wartość: 160 000,00 zł
Dotacja: 60 000,00  zł
Rok otrzymania dotacji: 2001