VII. Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej:

 

 

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy Gimnazjum nr 1 w Libi
ążu

 

 

Koszt   inwestycji – 509 527,06 zł

Dofinansowanie   z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków FRKF w ramach   programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”
– 180 000,00 zł

Realizacja:2010 – 2011 r.

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej   o wym. 23m x 44m   do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej i   tenisa.

 

 

2. Budowa i modernizacja obiektów infrastruktury
społecznej na terenie Zespołu Szkół w Żarkach”.

 

Źródło współfinansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
w ramach Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

W dniu 20 maja 2010 r. została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Małopolskiego,
a Gminą Libiąż o dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach  Małopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2007-2013  zadania pn: „Budowa i modernizacja obiektów
infrastruktury społecznej    na  terenie Zespołu Szkół w Żarkach”.

Wartość całkowita zadania wynosi 1.210.196,68 zł, a wartość dofinansowania  z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego 847.137,67 zł tj. 70% kosztów kwalifikowanych.

Rok otrzymania dotacji: 2010

Szczegóły inwestycji tutaj

 

3. Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego

boiska przy Zespole  Szkolno – Przedszkolnym w Gromcu

 

 

 

Źródło współfinansowania:
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013

 

W dniu  czerwca 2011 r. została podpisana  pomiędzy Samorządem  Województwa  Małopolskiego,
a Gminą  Libiąż umowa o przyznanie pomocy w ramach działania  413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” w  zakresie operacji odpowiadających  warunkom przyznania pomocy
wramach działania „Odnowa i Rozwój  Wsi”  dla zadania pod nazwą:
„Budowa wielofunkcyjnego, ogólnodostępnego boiska  przy Zespole  Szkolno
– Przedszkolnym w Gromcu”.

Projekt jest realizowany  na obszarze LSR  objętym działaniem Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo  na Jurze”.

Wartość całkowita zadania zgodnie z podpisaną umową wynosi: 347 426,33 zł
a wartość dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to: 208 085,00 zł
tj. 75% kosztów kwalifikowanych.

Rok otrzymania dotacji: 2011

Szczgóły inwestycji tutaj

 

4. Budowa boiska wielofunkcyjnego
przy Zespole Szkolno-gimnazjalnym w Libi
ążu

 

Koszt   inwestycji – 335 651,09 zł

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków FRKF w ramach   programu „Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży”- 167 820,00 zł

Realizacja: 2009 r.

Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej   o wym. 22m x 44m   do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej.