II. Projekty kulturalne

1. Patrząc w przyszłość -Małopolska Zachodnia wykorzystuje europejską szansę

 

Projekt uzyskał dofinansowanie przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 200-2013,

Oś Priorytetowa: 8 Współpraca międzyregionalna,

Działanie: 8.1. Promocja Małopolski na Arenie Międzynarodowej.

 

Wniosek o dofinansowanie został złożony przez Gminę Andrychów jako projekt partnerski obejmujący Gminy: Andrychów, Libiąż, Zawoja i Zator.

 

Wartość projektu:              1.236.765,00 zł.

 

Wartość dofinansowania:   835.378,57 zł.

 

Czas realizacji projektu: 1.03.2012 r. – 31.12.2013 r.

 

Głównym celem projektu jest zaakcentowanie wyjątkowości Małopolski Zachodniej – terenów leżących na styku dwóch kulturowo obszarów, Śląska oraz Małopolski. Najważniejszym jego efektem ma być pokazanie różnorodności, piękna i potencjału tego obszaru.

Projekt zakłada budowanie nowego wizerunku terenów objętych programem poprzez oddziaływanie nowoczesnymi metodami audiowizualnymi. Projekt dotyczy 4 powiatów Małopolski Zachodniej – wadowickiego (Andrychów), oświęcimskiego (Zator), suskiego (Zawoja) oraz chrzanowskiego (Libiąż). Realizowany będzie w pięciu miastach partnerskich Andrychowa: Tukums, Isny, Breclav, Landgraaf, Priverno oraz we włoskim mieście partnerskim Libiąża: Corciano.

Osią projektu „Patrząc w przyszłość – Małopolska Zachodnia wykorzystuje europejską szansę” jest opracowanie autorskiego scenariusza i realizacja 20-30 minutowego widowiska teatru cieni, poświęconego Małopolsce, jako regionowi przedsiębiorczości.

 

Informacje o castingu w ramach projektu  znajdują się  tutaj

 

Relacje z realizacji projektu:

 

6.07 – 8.07.2012 r. – wizyta w  mieście Isny im Allgäu (Niemcy). Informacje z tej wizyty znajdują się    tutaj

 

19.07 – 23.07.2012 r. – wizyta w  mieście Priverno (Włochy). Informacje z tej wizyty znajdują się    tutaj

 

28.09.2012 r. – wizyta w mieście  w mieście Breclav (Czechy). Informacje z tej wizyty znajdują się tutaj

 

 

Więcej informacji na stronie internetowej projektu tutaj