Na podstawie Zarządzenia nr 120.96.2019 Burmistrza Libiąża z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wymiaru czasu pracy w okresach rozliczeniowych w Urzędzie Miejskim w Libiążu w 2020 roku w dniu 10 stycznia 2020 r. (piątek) czas pracy wynosi 8 godzin.UM pracuje w godzinach od 7:00 do 15:00.