Na mocy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz.U. 2018 poz. 1162) nastąpiła zamiana w sposobie działania specjalnych stref ekonomicznych.

Obecna pomoc publiczna w postaci zwolnienia w podatku dochodowym będzie możliwa do uzyskania przez przedsiębiorców, zarówno na gruntach publicznych, jak i prywatnych, po spełnieniu przez nich kryteriów ilościowych i jakościowych.

Minimalna kwota inwestycji w roku 2018/2019 dla powiatu chrzanowskiego wynosi:

– dla micro przedsiębiorcy 800 000 zł (zwolnienie od podatku dochodowego wynosi 55% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji),
– dla małego przedsiębiorcy 2 000 000 zł (zwolnienie od podatku dochodowego wynosi 55% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji),
– dla średniego przedsiębiorcy 8 000 000 zł (zwolnienie od podatku dochodowego wynosi 45% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji),
– dla dużego przedsiębiorcy 40 000 000 zł (zwolnienie od podatku dochodowego wynosi 35% kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji).
W całym województwie małopolskim w ramach projektów przemysłowych wymagane jest spełnienie przez przedsiębiorców 5 z 10 kryteriów jakościowych z następujących kategorii:
 
– rozwój strukturalny:
1. tworzenie wyspecjalizowanych;
2. inwestycje w branże: lotniczą, stoczniowa, biotechnologiczną, farmaceutyczną, elektroniczną, maszynową, chemiczną, meblarską, spożywczą, produkcji środków transportu, urządzeń medycznych, IT;
3. eksport produktów i usług;
– rozwój naukowy: 
4. działalność B+R;
5. rozwój klastrów sektorowych;
– rozwój zrównoważony:
6. inwestycje na obszarach o wysokiej stopie bezrobocia – powiat jędrzejowski, chrzanowski, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, olkuski, tarnowski, tatrzański;
7. status mikro, małego, średniego przedsiębiorcy;
8. inwestycje zlokalizowane w Nowym Sączu, Gorlicach, Chrzanowie, Tarnowie, Zakopanem, Jędrzejowie;
– rozwój zasobów ludzkich: 
9. wsparcie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;
10. współpraca ze szkołami zawodowymi.
Zmiany te dają szansę przedsiębiorcom planującym nowe inwestycje oraz właścicielom terenów prywatnych, których nieruchomości mogą być przeznaczone pod działalność produkcyjną. W zawiązku z powyższymi zmianami zachęcamy przedsiębiorców i właścicieli terenów inwestycyjnych powyżej 4 ha do kontaktu z przedstawicielami Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.:
– Panią Justyną Czyszek, tel. 690 950 600, e-mail: jczyszek@kpt.krakow.pl,
– Panem Jackiem Bielawskim, tel. 696 456 680, e-mail: jbielawski@kpt.krakow.pl.