WAŻNE TELEFONY I ADRESY

Urząd Miejski w Libiążu, ul. Działkowa 1,  tel. (32) 627-13-11, 624-92-02, fax. (32) 624-92-90

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

Libiąskie Centrum Kultury, Libiąż, ul. Górnicza 1,  tel. (32) 627-12-62
Zarząd Mienia Komunalnego, Libiąż, ul. Paderewskiego 2, tel. (32) 627-73-38
Zespół Ekonomiczo-Administracyjny Szkół i Przedszkoli, tel. (32) 627-18-41
Ośrodek Pomocy Społecznej, Libiąż, ul. 9 Maja 2, tel. (32) 627-74-66,(32) 627-78-25
Miejska Biblioteka Publiczna, Libiąż, ul. Górnicza 11, tel. (32) 627-75-77
Świetlica Środowiskowa w Libiążu, ul. Górnicza 11, tel  (32) 627 35 28

PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 1 w Libiążu, Plac Zwycięstwa 2, tel. (32) 627-14-24
Przedszkole nr 2 w Libiążu, ul. Przedszkolna 10,  tel. (32) 627-41-11
Przedszkole nr 4 w Libiążu, ul. Wańkowicza 1, tel. (32) 627-77-92
Zespół Szkół w Żarkach, ul. Astronautów 3, tel. (32) 627-21-14
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Gromiec, ul. Husarska 2,  tel. (32) 627-31-67

SZKOŁY PODSTAWOWE

Szkoła Podstawowa nr 2, Libiąż, Plac Zwycięstwa 2,  tel. (32) 627-12-22
Szkoła Podstawowa nr 3, Libiąż, ul. Barbary 5,  tel. (32) 627-73-36
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi, Libiąż, ul. Paderewskiego 2,  tel. (32) 627-12-03, (32) 624-23-05
Zespół Szkół w Żarkach, ul. Astronautów 3,  tel. (32) 627-21-14
Zespół Szkolno-Przedszkolny, Gromiec, ul. Husarska 2,  tel. (32) 627-31-67
Szkoła Podstawowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, ul. Kościelna 2,  tel. (32) 627-11-89

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Zespół Szkół w Libiążu, ul. Górnicza 3,  tel.(32) 627-79-61,(32) 627-79-63
Liceum Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców, ul. Kościelna 2,  tel. (32) 627-11-89

LIBIĄSKIE CENTRUM KULTURY

Dom Kultury, Libiąż, ul. Górnicza 1,  tel. (32) 627-12-62
Dom Kultury w Żarkach, ul. Klubowa 5,  tel. (32) 627-21-11
Świetlica w Gromcu, ul. Traugutta 2,
„Ale Kino”, Libiąż, ul. Górnicza 1,  tel.(32) 627-12-62

BIBLIOTEKI

Miejska Biblioteka Publiczna, Libiąż, ul. Górnicza 11,  tel. (32) 627-75-77
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 1, Żarki, ul. Klubowa 5,  tel. (32) 627-21-11
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 2 w Sp nr 2, Plac Zwycięstwa 2,  tel. (32) 627-14-24
Miejska Biblioteka Publiczna Filia Nr 3, Gromiec, ul. Traugutta 1

OPIEKA ZDROWOTNA

Miejskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., Libiąż, ul. 9 Maja 2,  tel. (32) 627-42-21, 627-14-21
Górniczy Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Fundacji „Unia Bracka”, Libiąż, ul. Górnicza 5,  tel. (32) 627-04-51
Przychodnia Nr 2 w Żarkach, ul.Struga 22,  tel. (32) 627-21-21
Przychodnia Nr 3 w Gromcu, ul. Broniewskiego 2,  tel. (32) 627-32-74

APTEKI

„Św. Antoniego”, Libiąż, ul. 9 Maja 2,  tel. (32) 627-13-56
„Na Flagówce”, Libiąż, ul. Paderewskiego 6,  tel. (32) 627-41-79
„Pod Złotą Gwiazdą”, Libiąż, ul. Głowackiego 8,  tel. (32) 627-40-74, 627-75-48
„Pod Złotą Gwiazdą”, Libiąż, ul. Górnicza 5,  tel. (32) 627-50-91
„Twoja Apteka”, Libiąż, ul. Oświęcimska 50, tel. (32) 627-39-49
Apteka, Żarki, ul. Oleńki 1,  tel. (32) 627-22-72

INNE

Komisariat Policji, Libiąż, ul. 1 Maja 12,  tel. (32) 627-71-97
Kancelaria Notarialna, Libiąż, ul. Paderewskiego 4,  tel. (32) 627-12-52
Kancelaria Prawnicza, Libiąż, ul. 1 Maja 8,  tel. (32) 627-77-08, 624-24-00
Urząd Pocztowy, Libiąż, ul. Oświęcimska 40,  tel. (32) 627-13-60
Urząd Pocztowy w Żarkach, ul. Olszynka 34,  tel.(32) 627-21-12

STACJE BENZYNOWE

ul. Oświęcimska,  tel. (32) 627-10-51
Na Rozdrożu, ul. Krakowska 86,  tel. (32) 627-10-54
ul. Rouvroy

BANKI

Bank Pekao S.A., Libiąż, ul. Wojska Polskiego 7,  tel. (32) 627-72-12, 627-72-40
Bank Spółdzielczy, Libiąż, ul. Oświęcimska 8,  tel. (32)  627-03-16, 627-73-39
PKO BP, Libiąż, ul. 11 Listopada 2,  tel. (32) 445-24-00

BANKOMATY

Bank Pekao S.A., Libiąż, ul. Wojska Polskiego 7

Bank Pekao S.A., Libiąż, ul. Oświęcimska (dom handlowy „Agat”)

Bank Pekao S.A., Libiąż, ul. 1 Maja 5 (Pawilon handlowy)

Bank Pekao S.A., Libiąż, ul. Górnicza 23 (przy bramie głównej ZG Janina)

Bank Pekao S.A., Libiąż, ul. Paderewskiego 1

PKO BP, Libiąż, ul. 11 Listopada 2

PKO BP, Libiąż, ul. Wojska Polskiego 2

PKO BP, Libiąż, ul. Paderwskiego   4

Bank Spółdzielczy, Libiąż, ul. Oświęcimska 8

Euronet, Libiąż ul. Wojska Polskiego 4

Planet Cash, Libiąż, ul. 11 Listopada 26

ORGANIZACJE SPOŁECZNE, STOWARZYSZENIA, KLUBY

Chór Canticum Canticorum, Libiąż, ul. Księdza Pieli,  tel. (32) 627-11-68
Fundacja im. Brata Alberta, Libiąż, ul. Piłsudskiego 4,  tel. (32) 627-75-31
Fundacja Ochrony Zdrowia Pracowników KWK „Janina”, Libiąż, ul. Górnicza 5, tel. (32) 627-06-65
Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców, Libiąż, ul. Kościelna 2,  tel. (32) 627-11-89
Klub Abstynencki „Odnowa”, Libiąż, ul. Makowa 2
Koło Gospodyń Wiejskich „Macierzanki”, Żarki, ul. Klubowa 5,  tel. (32) 627-21-11
Koło Gospodyń Wiejskich „Gromcaneczki”, Gromiec, ul. Traugutta 3, tel. (32) 627-31-08
Koło Gospodyń Wiejskich „Libiążanki”, Libiąż, ul. Górnicza 1, tel. (32) 627-12-62
Koło Wędkarskie Nr 90 przy KWK „Janina”, Libiąż, ul Urzędnicza 1/8
Koło Wędkarskie PZW Libiąż Miasto Nr 33, Libiąż, ul Paderewskiego 2,  tel. (32) 627-74-12
Komenda Hufca im. Jarosława Dąbrowskiego w Libiążu, ul. Paderewskiego 2,  tel. (32) 627-73-29
Liga Kobiet Polskich w Libiążu, ul. Głowackiego 6,  tel. (32) 627-15-20
Liga Ochrony Przyrody, Libiąż, ul. Paderewskiego 2
Liga Ochrony Przyrody, Libiąż, Plac Zwycięstwa 2
Sekcja Akrobatyki Sportowej, ul. Górnicza 1,  tel. (32) 627-12-62
Sekcja Kulturystyczna, ul. Górnicza 1,  tel. (32) 627-12-62
MKS Libiąż”, Libiąż, ul. Piłsudskiego 10,  tel. (32) 627-06-16
Ludowy Klub Sportowy „Nadwiślanin”, Gromiec, ul. Broniewskiego 1,  tel. (32) 627-31-08
Ludowy Klub Sportowy, Żarki, ul Klubowa 5, tel. (32) 627-21-11
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „ŻAK” Libiąż, ul. Górnicza 3,  tel. (32) 627-79-61
Odział Parafialny Akcji Katolickiej przy Parafii Św. Barbary, Libiąż, ul. Księdza Pieli 11,  tel. (32) 627-73-52
Ochotnicza Straż Pożarna-Libiąż, ul. Floriańska 2,  tel. (32) 627-11-88
Ochotnicza Straż Pożarna-Moczydło, ul. Gen. Andersa 9,  tel. (32) 627-73-88
Ochotnicza Straż Pożarna-Gromiec, ul. Traugutta 2,  tel. (32) 622-94-13
Ochotnicza Straż Pożarna-Żarki, ul. Oleńki,  tel. (32) 627-21-22
PCK Koło Honorowych Dawców Krwi KWK „Janina”, Libiąż, ul. Górnicza 5,  tel. (32) 627-72-51
Polski Związek Emerytów i Rencistów, Koło nr 6, Libiąż, ul. Paderewskiego 2
Polski Związek Filatelistyczny, Koło nr 88 przy KWK „ Janina”, Libiąż, ul. Oświęcimska 5
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Oddział Libiąż, ul. Krakowska
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków, Libiąż, ul. 9 Maja 2,  tel. (32) 627-73-46
Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, Libiąż, ul. Grażyny 7
Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów „Przyjaźń”, Żarki, ul. Oleńki 1
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja”, Libiąż, ul. 9 Maja 2/4        e-mail: nadzieja@home.pl
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym od Środków Psychoaktywnych i ich Rodzinom „Przemienienie”, Libiąż, ul. 1 Stycznia 12/64
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Św. Barbary, Libiąż, ul. Księdza Pieli 11,  tel. (32) 627-43-47
Towarzystwo Przyjaciół Libiąża, ul. Głowackiego 6,  tel. (32) 627-15-20
Zespół Charytatywny przy Parafii Św. Barbary, Libiąż, ul. Księdza Pieli 11, tel. (32) 627-43-47
Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Koło Gminne w Żarkach, ul. Piastów 11,  tel. (32) 627-21-10
Związek Kombatantów i Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Libiąż, ul. Makowa 2,  tel. (32) 627-71-47
Związek „Solidarność” Polskich Kombatantów, Region Śląsko-Dąbrowski, Koło Libiąż, ul. Górnicza 11,  tel. (32) 627-12-19

KOŚCIOŁY

Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego, Libiąż, ul. Oświęcimska 83,  tel.(32) 627-13-02, 627-14-03
Parafia p.w. Św. Barbary, Libiąż, ul. ks. Pieli 11, tel. (32) 627-77-68, 627-11-69
Parafia p.w. M.B. Nieustającej Pomocy (pol-kat.), Libiąż, ul. Sikorskiego 72, tel. (32) 627-78-42
Parafia p.w. Św. Stanisława Biskupa, Żarki, ul. Ks. Ściegiennego, tel. (32) 627-21-31
Parafia p.w. Matki Bożej Różańcowej, Gromiec,  ul. Traugutta, 32-590 Gromiec