Uroczystym polonezem na Placu Słonecznym władze Libiąża i mieszkańcy uczcili tegoroczne obchody Narodowego Święta 3 Maja.

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny, odprawioną w Kościele pw. Św. Barbary w Libiążu. Stąd uczestnicy przy akompaniamencie Górniczej Orkiestry Dętej ZG „Janina”przeszli pod pomnik Tadeusza Kościuszki, gdzie złożone zostały kwiaty.

– To święto przywodzi na myśl ogromną reformę ustroju w naszym kraju. Dzisiaj możemy się nim cieszyć, ale w czasach komunizmu było ono zabronione. W latach 80. tego dnia odbywały się demonstracje. Konstytucja RP powstała w trudnych okolicznościach. Nasz kraj pogrążony był w chaosie. I choć może nie jest doskonała, to stanowi prawo w naszym kraju, które trzeba szanować – mówił burmistrz Jacek Latko.

Dalsza część obchodów odbyła się na Placu Słonecznym w Libiążu, wspólnym odtańczeniem poloneza. Obok mieszkańców w korowodzie można było zobaczyć samorządowców: burmistrza Libiąża Jacka Latko, przewodniczącą rady miejskiej Bogumiłę Latko oraz wicestarostę Bartłomieja Gębalę.

Na zakończenie dzieci i dorośli mogli podziwiać pokaz musztry konnej w wykonaniu Szwadronu Kawalerii Ochotniczej im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Libiążu.

Fot. LCK.