Wizualizacja planowanej rewitalizacji przestrzeni publicznej w rejonie ulic 1 Maja i Górniczej

W dniu 17 grudnia 2008r. w  Urzędzie Miejskim  odbyło się spotkanie,  którego celem była prezentacja wizualiazcji, planowanej przez gminę Libiąż, rewitalizacji przestrzeni publicznej w rejonie 1 Maja i Górniczej – głównych ulic masta. Spotkanie,  adresowane do przedstawicieli firm  oraz właścicieli posesji znajdujących się w rejonie ulic 1 Maja oraz Górniczej, było okazją dla zaproszonych osób do zgłaszania swoich wniosków, związanych z przebudową i unowocześnieniem  wizerunku  wspomnianego traktu.

Na spotkaniu zaprezentowana została architektoniczna, przykładowa koncepcja wyglądu ulicy 1 Maja, autorstwa architekta Wojciecha Franzblau, której część  prezentujemy poniżej.

 

Konsultacje Rewitalizacja 008 Konsultacje Rewitalizacja 009

fot. Architekt Wojciech Franzblau i Burmistrz Jacek Latko omawiają koncepcję przebudowy ulic 1 Maja i Górniczej w ramach rewitalizacji

 

Prezentacja - Konsultacje Spoleczne (0.5 MiB)

Ankieta Dotyczaca Potencjalnych Projektów Do LPR (31 KiB)