Urząd Miejski w Libiążu odwiedzili w poniedziałek (9 kwietnia) niezwykli goście. Uczniowie Zespołu Szkół Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Libiążu w związku ze swoim udziałem w projekcie „Zdrowo Jem-Więcej Wiem”, przekonywali odwiedzających urząd oraz naszych pracowników, że warto się racjonalnie odżywiać.

Po urzędzie uczniów oprowadził Burmistrz Jacek Latko. Dzieci były żywo zainteresowane kwestiami dotyczącymi organizacji działania Urzędu Miejskiego.

Burmistrz przedstawił uczniom plany dalszego rozwoju Gminy Libiąż oraz zaprezentował zadania inwestycyjne jakie mają zostać przeprowadzone w niedługim czasie. Dzieci gromkimi brawami przyjęły zwłaszcza informacje o planowanych w tym roku inwestycjach służących aktywnemu spędzaniu wolnego czasu. Słuchacze chętnie zadawali też własne pytania związane z codzienną pracą Burmistrza oraz funkcjonowaniem gminy i magistratu.

Na koniec wizyty każde dziecko otrzymało na pamiątkę okolicznościowy album z fotografiami niezwykłych miejsc w Gminie Libiąż.
Serdecznie dziękujemy za odwiedziny!

 

 

 Znajdz Nas Na Facebook